Dla pracodawcy

Doradztwo personalne, doradztwo hr, agencja pośrednictwa pracy, szkolenia

ARFA HR jest agencją pośrednictwa pracy, oferującą kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji pracowników, doradztwa personalnego oraz szkoleń.

Naszym celem  jest wybranie dla Klientów ARFA HR najlepszych  kandydatów, którzy spełnią wszystkie stawiane im wymagania w kontekście umiejętności zawodowych i cech osobowościowych.

Rekrutujemy na wszystkie typy stanowisk:

 • wyższe stanowiska kierownicze,
 • menedżerskie,
 • specjalistyczne,
 • biurowe, administracyjne,
 • szeregowe.

Naszym Klientom doradzamy najkorzystniejszy sposób prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników. Po wyborze optymalnej strategii działania, przeprowadzamy proces rekrutacji dbając o spełnienie oczekiwań Klienta. Podejmowane przez nas kompleksowe działania zawsze skutkują znalezieniem najlepszych pracowników na rynku.  Takie podejście do procesu rekrutacji przez team ARFA HR pozwala na optymalizację kosztów działań oraz oszczędność czasu naszych Klientów.

W zależności od potrzeb Klienta i specyfiki stanowiska, wykorzystujemy różnorodne metody i techniki pozyskiwania kandydatów. Stosujemy zarówno tradycyjne metody - rozmowa kwalifikacyjna, testy, wywiady, próby pracy, jak również nowoczesne rozwiązania oparte na mediach społecznościowych, czy też rekrutację bezpośrednią (Direct Search). Przeprowadzamy akcje rekrutacyjne w różnorodnych środkach masowego przekazu, monitorujemy portale z ogłoszeniami. Aktywnie poszukujemy pracowników na portalach profilowanych. Każdy projekt rekrutacyjny  jest wieloetapowy, a jednym z najistotniejszych jego elementów są bezpośrednie spotkania i rozmowy z kandydatami, podczas których weryfikujemy wszelkie informacje uzyskane o kandydatach w poprzednich etapach procesu.

Zyskujemy w ten sposób pewność, że osoby, które rekrutujemy są pracownikami jakich poszukują nasi Klienci.

Usługi rekrutacji i doradztwa personalnego oferowane przez ARFA HR objęte są gwarancją. Jej warunki zależne są od zastosowanych technik i metod pozyskiwania kandydatów oraz specyfiki stanowiska.

ARFA HR oferuje także szeroką gamę szkoleń z zakresu brandingu, zarządzania, sprzedaży, motywowania, umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

Zapraszamy do współpracy.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Brand, Branding, BMSBV - Building, Managing and Supporting of Brand Value.

 • Chcesz poprawić wyniki sprzedażowe Twojej Firmy?
 • Chcesz wykreować bądź utrwalić Markę firmy w świadomości kontrahentów?
 • Chcesz aby Twój Brand był rozpoznawalny?
 • Chcesz trwale związać pracowników z Firmą i dodać im pewności?

Nasze szkolenia dotyczące Brandu i Brandingu, dopasowane do Twoich potrzeb oraz nasz autorski program BMSBV - „Building, Managing and Supporting of Brand Value”, zapewnią Ci realizację tych oczekiwań!

Co zyskasz dzięki szkoleniom „Building, Managing and Supporting of Brand Value” z ARFA HR?

 • umiejętność kompleksowego zarządzania Brandem,
 • wiedzę na temat skutecznych metod wspierania Marki,
 • w efekcie wzrost wyników sprzedażowych i zapewnienie lepszej rozpoznawalności Marki wśród klientów.

Szkolenie z programu  „Building, Managing and Supporting of Brand Value” oferowane są jako szkolenie kompleksowe lub modułowo, zależnie od potrzeb Państwa Firmy. Szkolenia te prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem BMSBV - „Building, Managing and Supporting of Brand Value”, zapraszamy do kontaktu.
Przejdź do formularza kontaktowego

Opisy stanowisk

Pracownicy dublują się wykonując poszczególne zadania?

Ponawiają pytania „czym mam się dziś zająć najpierw”?

Dopytują się z kim powinni konsultować lub załatwić daną sprawę?

To znak, że powinieneś zlecić nam opracowanie „Opisu stanowisk pracy” w Twojej Firmie!

Co zyskasz dzięki współpracy z ARFA HR?

 • oszczędność czasu;
 • precyzyjny opis wymagań dla kandydatów na dane stanowisko;
 • precyzyjne rozdzielenie pracy pomiędzy wszystkie osoby zatrudnione w Twojej Firmie;
 • pracownicy będą wiedzieć, na czym polegają ich obowiązki i w jaki sposób mają je wykonywać;
 • kierownicy nie będą tracić czasu na tłumaczenie pracownikom zasad pracy na danym stanowisku.

Opis stanowiska pracy to przydatne narzędzie pozwalające na ustalenie ładu organizacyjnego w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu pracownicy wiedzą jak kształtuje się ich środowisko pracy - z kim współpracują, kto jest ich przełożonym. Dodatkowo są poinformowani, jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać awans. Opis stanowiska pracy ułatwia także określenie poziomu efektywności wykonywanej pracy.

Jeśli chcesz zyskać ład organizacyjny w Twojej Firmie i zaoszczędzić cenny czas – skontaktuj się z nami. 

Przejdź do formularza kontaktowego

Oceny okresowe

Potrzebujesz obiektywnych i wymiernych kryteriów oceny pracy pracowników?

Zauważasz brak zaangażowania pracowników w ważne projekty firmy?

Potrzebujesz wzmocnienia motywacji pracowników?

Skorzystaj z oferowanego przez nas opracowania systemu ocen okresowych, który dostosujemy do potrzeb Twojej Firmy!

 Co zyskasz dzięki współpracy z ARFA HR?

 • poprawę jakości wykonywanej przez pracowników pracy;
 • solidną podstawę do podejmowania decyzji dotyczących nagradzania pracowników,
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników;
 • rozwój pracowników;
 • rozpoznanie potencjału - wyłonienie osób, które najlepiej wykonują swoje zadania oraz takich, które nie radzą sobie z powierzonymi im obowiązkami;
 • formalny zapis poziomu wykonywania pracy; wyniki oceny mogą stanowić podstawę do podejmowania decyzji personalnych (np. awans).

Przygotowane przez nas kryteria ocen okresowych pozwolą na weryfikację kompetencji pracowników w kontekście wymagań stanowisk, na których są zatrudnieni.

Jeśli chcesz dodatkowo zmotywować pracowników i uzyskać możliwość planowania ich rozwoju w Twojej Firmie – skontaktuj się z nami.

Przejdź do formularza kontaktowego

Profile kompetencyjne

Chcesz zmniejszyć  ryzyko błędnego wyboru kandydatów do pracy?

Chcesz określić cechy i kompetencje kandydatów i pracowników wymagane i niezbędne dla właściwego działania oraz rozwoju Firmy?

Chcesz zapewnić właściwą komunikację na wszystkich poziomach Firmy?

Chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze?

Co zyskasz dzięki współpracy z ARFA HR?

 • komplementarny opis wymagań kompetencyjnych dla stanowisk pracy w Twojej Firmie;
 • precyzyjne określenie profilu kandydata dla celów rekrutacji i selekcji pracowników;
 • określanie luk kompetencyjnych dla zatrudnionych pracowników;
 • możliwość zaplanowania tematyki niezbędnych szkoleń;
 • mapowanie kompetencji zatrudnionych pracowników;
 • tworzenie bilansów kompetencji.

Opracowane przez nas profile kompetencyjne znajdują także zastosowanie w:

 • opisach stanowisk pracy,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • systemach ocen pracowniczych,
 • budowaniu ścieżek kariery.

Profile kompetencyjne są skutecznym narzędziem w zarządzaniu i  komunikacji na wielu poziomach. Stanowią wspólny język opisu wymagań stawianych pracownikom Firmy.

Jeśli chcesz stworzyć profile kompetencyjne dla Twojej Firmy, ARFA HR przygotuje je dla Ciebie. Zapraszamy do współpracy.
Przejdź do formularza kontaktowego

Badanie satysfakcji pracowników

Zauważyłeś rosnącą rotację pracowników w Twojej Firmie?

Pracownicy nie angażują się wystarczająco w realizowane zadania?

Nastąpił spadek efektywności pracy?

Skorzystaj z oferowanego przez nas „Badania satysfakcji pracowników”!

 Co zyskasz dzięki współpracy z ARFA HR?

 • poznasz opinie pracowników na temat wykonywanej pracy;
 • otrzymasz informację zwrotną na temat obowiązujących w Firmie procedur;
 • poznasz potrzeby pracowników oraz trudności, z którymi się borykają;
 • uzyskasz informację o tym, co pracownicy sądzą o przyjętych przez Kierownictwo kierunkach działania Firmy;
 • zdobędziesz wiedzę jak pracownicy oceniają poziom wynagrodzeń, podział zadań, atmosferę pracy, relację pomiędzy pracownikami i przełożonymi;
 • poznasz opinię o poczuciu bezpieczeństwa i stabilności pracowników w Firmie;
 • dowiesz się co należy zrobić, aby usprawnić pracę i współdziałania w Twojej Firmie;
 • zdefiniujesz mocne i słabe strony Firmy.                                                                                 

Badanie satysfakcji pracowników to niezastąpiony kanał komunikacji w Firmie, to rzetelna i bezcenna informacja dająca korzyść w postaci:

 • ograniczenia rotacji pracowników;
 • zmniejszenia kosztów wdrażania nowych osób do organizacji;
 • zwiększenia efektywności pracy;
 • poczucia współuczestnictwa pracowników w kształtowaniu Firmy;
 • poprawy jakość pracy i stosowanych regulacji wewnętrznych w Firmie.

Dzięki przeprowadzonemu przez ARFA HR „Badaniu satysfakcji pracowników” w Twojej Firmie, pracownicy staną się realnie jej największą wartością, która przełoży się na znaczny wzrost efektywności.

Nie zwlekaj więc, skontaktuj się z nami.
Przejdź do formularza kontaktowego