prognozy, malejąca populacja, brak pracowników

W 2030 r. będzie o 1 mln. 800 tys. mniej Polaków…

Zacznijmy od samej demografii. Ta jest bezlitosna. Według GUS liczba mieszkańców Polski do 2030 r. w podstawowym scenariuszu spadnie o ok. 800 tys. osób, a w negatywnym o ok. 1,8 mln. Fundacja Kaleckiego pisze, że w perspektywie do 2060 r. populacja naszego kraju może zmniejszyć się o ok. 5,2 mln lub nawet o ok. 8,6 mln mieszkańców.

Zmianie ulegnie również struktura wiekowa ludności. Mediana z obecnego poziomu 39,6 lat do 2030 ma podnieść się do 45,7 lat, a w perspektywie roku 2060 – do 50,5 lat. Oznacza to, że już za 13 lat połowa mieszkanek i mieszkańców Polski będzie mieć więcej niż 45 lat.

Co więcej, z prognoz ZUS wynika, że liczba osób w wieku produkcyjnym może spaść o 6,8-8,2 mln, czyli nawet o jedną trzecią w porównaniu z dzisiejszymi statystykami. A to oznacza katastrofę nie tylko dla rynku pracy.

struktura ludności, spadek populacji Polaków

Informacja opracowana na podstawie artykułu z Onet.pl