wypalenie zawodowe, demotywacja, zmiana pracy, oczekiwania pracowników, Warszawa, Polska, ARFA HR, Agencja Pośrednictwa Pracy, pracownik, pracodawca

Co dziś najbardziej demotywuje pracowników – mamy jasne wskazówki dla pracodawców.

Według najnowszego badania HR, w obecnym miejscu pracy, pracowników w Warszawie i w Polsce najbardziej demotywują zbyt niskie zarobki oraz zły styl zarządzania. Perspektywa wyższych zarobków i ciekawszych zadań to najważniejsze czynniki skłaniające dziś pracowników do szukania nowej pracy.

Wyniki przeprowadzonego w Warszawie i w Polsce sondażu pokazują, że pracownika, który zdecydował się na odejście, zazwyczaj nie zatrzyma także kontroferta złożona przez dotychczasowego pracodawcę. Do zmiany pracy motywują m.in. zły styl zarządzania, zła atmosfera, wypalenie zawodowe czy zakaz pracy zdalnej lub hybrydowej.

Jasnym stało się więc, że tylko tzw. owocowymi wtorkami pracodawcy w Warszawie i w Polsce już sprawy ograniczenia rotacji w zatrudnieniu nie załatwią. Dziś głównym czynnikiem motywującym do zmiany pracy jest możliwość uzyskania atrakcyjniejszego wynagrodzenia — wskazało na to 41 % ankietowanych. Finansową motywację wzmacnia fakt, że w minionym roku w Warszawie i w Polsce tylko 38 % badanych dostało podwyżkę niezwiązaną z awansem. Najczęściej był to wzrost o ok. 5 %.

Co piąty pracownik przyznał, że do zmiany pracodawcy skłania go też niedopasowanie obecnych obowiązków do jego oczekiwań i zainteresowań. To dowód na to, jak ważna wśród pracowników
w Warszawie i w Polsce jest chęć rozwoju zawodowego.

Czego więc oczekują pracownicy w Warszawie i w Polsce? W zasadzie niczego nowego, o czym byśmy już nie pisali. Z jednej strony będą to nowe, ciekawe projekty czy też możliwość pracy z najnowszymi technologiami, z drugiej zaś to możliwości awansu i kariery. Co więcej, rozwój indywidualny pracownika buduje lojalność nawet bardziej niż finanse. Możliwości udziału w szkoleniu czy wejścia w nowy projekt są postrzegane jako benefity. Zaawansowane szkolenie oddala motywację do zmiany organizacji i zwiększa satysfakcję pracownika. Zaś poczucie satysfakcji sprawia, że pracownicy w Warszawie i w Polsce będą mniej otwarci na inne oferty z rynku pracy.

Warto też zauważyć, że w Warszawie i w Polsce tzw. pracownicy 50+ także mocniej zakorzeniają się w organizacji i w pracy oraz że są mniej podatni na rotacje. Co więcej, oferują stabilność, doświadczenie i możliwość dzielenia się swoją wiedzą. Sami zaś mogą zyskać nowe umiejętności, szczególnie te techniczne, pozyskane od młodszych koleżanek i kolegów.

Warto aby pracodawcy pomyśleli i o tym przy owocowym wtorku…

 

Opracowano na podstawie “Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy” Manpower+BI.