coaching, rozwój zawodowy, rozwój kompetencji, rozwój pracowników,

Coaching w firmie – dlaczego warto?

Jeszcze do niedawna coaching kojarzył nam się ze spotkaniem z osobą, która mówi nam co mamy robić, układając dłonie w geście „piramidki”, czy też „trójkąta”, by wzbudzić w nas zaufanie i skupić naszą uwagę na sobie. Dzisiaj jednak ten wypaczony obraz coachingu na szczęście odchodzi do lamusa i coraz więcej firm postanawia wprowadzić go do codziennego wachlarza narzędzi zarządzania potencjałem swoich pracowników i wspierania ich w rozwoju oraz codziennych wyzwaniach.

 

Czym zatem jest coaching?

 

Najprościej opisać go jako proces, który pozwala osobie poddającej się mu zidentyfikować swoje zasoby wiedzy, umiejętności, potencjał, czy mocne strony i talenty w celu zrealizowania określonego celu lub podjęcia decyzji zgodnie z własnym sumieniem. Najważniejszym założeniem jest tu zaufanie, wzajemny szacunek, dobrowolność i celowość spotkań – to od osoby prowadzonej przez coacha zależy nad czym chce pracować, jaką drogę obierze i jaki będzie tego efekt. Coach zatem nigdy nie narzuci nam swojej woli, nie podejmie za nas decyzji i nie wskaże nam najlepszego rozwiązania – wręcz przeciwnie – jego rola polega na uważnym słuchaniu i zadawaniu pytań, które pomogą nam odkryć własne ścieżki do osiągnięcia celów, czy spełnienia potrzeb. To do nas należy przemyślenie omawianych tematów i rozwiązań, poznanie naszych talentów oraz wypracowanie pewności siebie.

 

Jakie zalety z umożliwienia pracownikom udziału w coachingu ma firma?

 

Zalet można by wymieniać wiele, dla nas najważniejsze są: wsparcie pracowników w rozwoju i często szybsze oraz bardziej świadome osiąganie przez nich celów. Nie zawsze cele te muszą być związane bezpośrednio z wykonywanymi obowiązkami, natomiast warto pamiętać, że na efekty pracy naszych współpracowników wpływ ma również ich stan psychiczny oraz poczucie własnej wartości. Jeśli damy im możliwość zajrzenia w głąb siebie, samodzielnego wyznaczenia celów i szukania rozwiązań we własnych zasobach, zyskają oni pewność siebie i odkryją potencjał, który, odpowiednio poprowadzony, może przełożyć się na osiągane wyniki, kreatywność oraz relacje z innymi.

Warto dodać dobrze prowadzony coaching do zasobów firmy, ponieważ może on pomóc nam w zarządzaniu pracownikami oraz osiąganiu lepszych wyników. Na pewno jest to również atrakcyjna możliwość pracy nad sobą, którą możemy zaproponować osobom zatrudnionym w naszych zespołach i działach. Pracownicy i kandydaci na rynku pracy coraz częściej bowiem zwracają uwagę przy wyborze pracodawców nie tylko na zarobki, ale również na możliwości rozwoju i dbania o dobre samopoczucie.