Home Office, praca zdalna, online, szkolenia, praca, rekrutacja, wsparcie psychologiczne, motywacja, komunikacja

Czy będziemy pracować zdalnie po pandemii?

Wśród przedsiębiorców, którzy obecnie przynajmniej częściowo stosują rozwiązania pracy zdalnej,
EY Polska przeprowadziło badania, z których wynika, że docelowo:

– przejścia na ten model pracy w pełnym wymiarze nie planuje żaden z nich;

– 49 proc. przedsiębiorców nie potrafi dziś określić, jaki wymiar pracy zdalnej będzie stosować;

– 15 proc. przedsiębiorców planuje utrzymać ten model pracy przez dwa dni w tygodniu;

– 7 proc. badanych przedsiębiorców w ogóle nie zamierza go kontynuować.

Sami pracownicy potwierdzają, że pracując z domu są bardziej produktywni i lepiej zorganizowani.

– 45 proc. badanych przez IMAS International pracowników wskazuje, że pracuje więcej, niż w biurze;

– 66 proc. pracowników nie zgadza się ze stwierdzeniem, że do skutecznego wykonywania pracy potrzebny jest bezpośredni nadzór kierownictwa.

Z drugiej strony badanie IPSOS zrealizowane w 28 krajach świata wskazuje, że 44 proc. pracowników pracuje obecnie o niekonwencjonalnych porach – wcześnie rano lub późno w nocy.

Ponadto obecnie dużym wyzwaniem dla firm jest kwestia relacji międzyludzkich. Co drugi respondent IMAS International przyznaje, że brakuje mu bezpośredniego kontaktu z kolegami z pracy, rozmów
i spotkań. W badaniu IPSOS 49 proc. pytanych skarży się na samotność i izolację.

Bez względu na wybór formy świadczenia pracy, wciąż aktualne i kluczowe pozostaje zastosowanie przez pracodawców „Psychologicznego wsparcia w biznesie” oraz szkoleń z komunikacji i motywowania, które dedykowane są zarówno pracownikom jak i kadrze zarządzającej. W każdym z tych obszarów możecie liczyć na naszą merytoryczną pomoc i wsparcie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.