Czy łączenie pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej to dobry pomysł?

Większość pracujących w Polsce wybiera bezpieczne zatrudnienie na etacie, ale wielu z nich marzy o założeniu własnej firmy. Boi się jednak utraty stabilizacji kojarzonej z umową o pracę. Dla takich osób dobrym rozwiązaniem może być połączenie własnej działalności gospodarczej z pracą na etacie. Polskie prawo nie wyklucza takiej możliwości, ale istnieją zasady, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do przykrych konsekwencji. takich jak konflikt z pracodawcą czy kłopoty z urzędem ochrony konkurencji.

Co powinniśmy wiedzieć, aby uniknąć ewentualnych problemów?

 

Umowa o pracę

Decydując się na założenie własnej firmy, należy wcześniej sprawdzić swoją umowę o pracę z obecnym pracodawcą. Umowa ta może zawierać zapisy o zakazie konkurencji. Jeżeli taki zapis istnieje, wówczas prowadzenie działalności w takim samym lub podobnym zakresie może być uznane za działanie na szkodę pracodawcy i wiązać się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Ponadto, według przepisów dotyczących konkurencji na rynku, na nieuczciwego pracownika mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe.

Niektóre umowy o pracę, czy regulaminy mogą zawierać zapisy o konieczności poinformowania pracodawcy o podjęciu działalności gospodarczej. Zgodę od pracodawcy na prowadzenie działalności muszą otrzymać np. urzędnicy podlegający ustawie o służbie cywilnej oraz nauczyciele.

 

Składki ZUS

Niewątpliwym atutem  prowadzenia firmy jednocześnie będąc na etacie, są niższe składki ZUS. W takiej sytuacji przedsiębiorca z tytułu działalności opłaca jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem jest jednak, by z pracy na etat otrzymywał wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku (w 2020 r. jest to 2550 zł).

Ale coś za coś – brak konieczności odprowadzania składek społecznych ma konsekwencję w postaci utraty możliwości opłacania tzw. małego ZUS-u, który przysługuje przedsiębiorcom przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z omawianego przywileju, jeżeli w tym okresie zrezygnuje z etatu.

Przy łączeniu obu form zatrudnienia i  opłacaniu jednej składki zdrowotnej istnieje możliwość otrzymywania tylko jednego zasiłku chorobowego: w przypadku zwolnienia lekarskiego. Ponadto należy zaznaczyć, że przebywając na zwolnieniu lekarskim nie można pracować na rzecz swojej działalności – w przypadku kontroli grozi to koniecznością zwrotu świadczenia.

Prowadzenie własnej działalności przy jednoczesnej pracy na etacie ma sporo zalet. Może być świetna szansą na sprawdzenie siebie, a także pierwszym krokiem do uwolnienia się od etatu i rozwijania  przy tym swoich pasji.