Dla pracodawcy-HR, Szkolenia i Rekrutacje

Doradztwo personalne, doradztwo hr, agencja pośrednictwa pracy.
Szkolenia menedżerskie, psychologiczne wsparcie w biznesie, szkolenia pracowników:

- szkolenie jak skutecznie chronić  zasoby firmy przed Phishingiem (ochrona firmowych danych w systemach informatycznych przed atakiem Phishingowym),
- szkolenia sprzedażowe,
- komunikacja w zespole, 
- motywowanie pracowników,
- zadania współczesnego lidera,
- branding,
- outplacement,
- autoprezentacja.

Realizacja projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych możliwa także online.

ARFA HR jest agencją pośrednictwa pracy, oferującą kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji pracowników, doradztwa personalnego oraz szkoleń. Zlecone projekty rekrutacyjne i szkoleniowe możemy realizować także online.

Naszym celem  jest wybranie dla Klientów ARFA HR najlepszych  kandydatów, którzy spełnią wszystkie stawiane im wymagania w kontekście umiejętności zawodowych i cech osobowościowych.

Rekrutujemy na wszystkie typy stanowisk:

 • wyższe stanowiska kierownicze,
 • menedżerskie,
 • specjalistyczne,
 • biurowe, administracyjne,
 • szeregowe.

Naszym Klientom doradzamy najkorzystniejszy sposób prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników. Po wyborze optymalnej strategii działania, przeprowadzamy proces rekrutacji dbając o spełnienie oczekiwań Klienta. Podejmowane przez nas kompleksowe działania zawsze skutkują znalezieniem najlepszych pracowników na rynku.  Takie podejście do procesu rekrutacji przez team ARFA HR pozwala na szybką realizacje procesu rekrutacji, optymalizację kosztów działań oraz oszczędność czasu naszych Klientów.

W zależności od potrzeb Klienta i specyfiki stanowiska, wykorzystujemy różnorodne metody i techniki pozyskiwania kandydatów. Stosujemy zarówno tradycyjne metody - rozmowa kwalifikacyjna, testy, wywiady, próby pracy, jak również nowoczesne rozwiązania oparte na mediach społecznościowych, czy też rekrutację bezpośrednią (Direct Search). Przeprowadzamy akcje rekrutacyjne stosując szerokie spectrum działań oraz różnorodność źródeł. Każdy projekt rekrutacyjny  jest wieloetapowy, a jednym z najistotniejszych jego elementów są bezpośrednie spotkania i rozmowy z kandydatami, podczas których weryfikujemy wszelkie informacje uzyskane o kandydatach w poprzednich etapach procesu.

Zyskujemy w ten sposób pewność, że osoby, które rekrutujemy są pracownikami jakich poszukują nasi Klienci.

ARFA HR oferuje także szeroką gamę szkoleń z zakresu , zarządzania, sprzedaży, motywowania, umiejętności interpersonalnych, komunikacji i autoprezentacji oraz brandingu.

Nowością w naszej ofercie jest oferowane szefom firm i kadrze menedżerskiej "Psychologiczne Wsparcie w Biznesie". Ma ono na celu pomoc menedżerom w identyfikacji i w zrozumieniu zmian zachodzących w obszarze zarządzania, motywowania i komunikacji z zespołem w zmieniającej się rzeczywistości, a szczególnie podniesienie ich kompetencji w zarządzaniu pracą zdalną i w strukturze rozproszonej.

Wspieramy także pracodawców poprzez przygotowanie i realizację outplacementu jako systemowego rozwiązania wzmacniającego "Wizerunek Pracodawcy" (Employer Branding).

Uczymy pracodawców i pracowników jak rozpoznawać ataki Phishingowe, jak skutecznie unikać ataków Phishingowych oraz jak chronić firmowe bazy danych przed atakiem Phishingowym. Możemy także sprawdzić jaka jest podatność pracowników na skuteczny atak Phishingowy.

Zapraszamy do współpracy.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Komunikacja w zespole, zarządzanie czasem, delegowanie zadań, zarządzanie stresem, rozbudowa kompetencji miękkich

Pracownicy nie zawsze potrafią skutecznie się porozumieć?

Zadania są niejednolicie rozumiane, a ich realizacja odbiega od oczekiwań?

Pracownicy unikają angażowania się w nowe projekty Firmy?

Nasze szkolenia rozwiążą Twoje dylematy!

Szkolimy także online.

Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

 • skuteczne komunikowanie się pracowników;
 • łatwość inspirowania pracowników do nowych pomysłów w Firmie;
 • wiedzę i umiejętność postępowania nacechowanego pozytywnym nastawieniem do innych i do siebie;
 • umiejętności, które pomogą organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Uczestnicy szkolenia będą doskonalić się w:

 • nawiązywaniu kontaktu,
 • uważnym słuchaniu,
 • przemawianiu,
 • właściwym odczytywaniu przekazu werbalnego i niewerbalnego,
 • asertywności,
 • negocjacji,
 • rozwiązywaniu konfliktów,
 • pracy zespołowej
 • zarządzania czasem
 • delegowania zadań.

Proponowane tematy szkoleń dla pracowników i menedżerów to m.in. :

 • Skuteczna komunikacja,
 • Planowanie i zarządzanie czasem,
 • Asertywność w praktyce.

Zapraszamy do współpracy.
Przejdź do formularza kontaktowego
 

SECURITY AWARENESS & Phishing - świadomość zagrożeń w sieci IT, rozpoznawanie ataków Phishingowych, zapobieganie atakom Phishingowym, ochrona danych w firmowych systemach informatycznych.

   • Czemu ochrona przed Phishingiem jest taka ważna dla Firmy? - ponieważ Phishing jest najprostszym rodzajem ataku cybernetycznego na dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i jednocześnie jest atakiem najbardziej niebezpiecznym i skutecznym.
   • Chcesz skutecznie chronić dane Twojej Firmy przed atakiem w sieci IT, w tym przed Phishingiem?
   • Chcesz nauczyć pracowników Firmy jak rozpoznawać zagrożenia płynące z sieci IT oraz ataków Phishingowych?
   • Chcesz nauczyć pracowników jak skutecznie chronić i dbać o zasoby danych firmowych w systemie informatycznym?
   • Chcesz być pewny, że pracownicy wiedzą jak powinni przeciwdziałać Phishingowi oraz zagrozeniom płynącym z sieci IT?

   Nasze szkolenia, dopasowane do Twoich potrzeb, zapewnią Ci realizację tych oczekiwań!

   Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

   • nauczysz pracowników jak rozpoznawać ataki płynące z sieci IT, w tym Phishingowe,
   • nauczysz pracowników jak skutecznie zapobiegać atakom Phishingowym,
   • nauczysz pracowników jak skutecznie bronić przed Phishingiem danych firmowych w systemach informatycznych,
   • sprawdzisz, czy pracownicy Firmy są podatni na skuteczny atak Phishingowy,
   • Szkolimy także online.

   Celem naszych szkoleń mających nauczyć jak rozpoznawać zagrożenia płynące z sieci IT, w tym ataków Phishingowych oraz jak skutecznie im zapobiegać jest:

   • rozwijanie świadomości pracowników o skali zagrożenia oraz o jego skutkach dla firmy,
   • poprawa zabezpieczenia danych firmowych w sieci informatycznej,
   • zwiększanie bezpieczeństwa Firm i pracowników związanego z korzystaniem z sieci informatycznej.

   Szkolenia oferowane przez ARFA HR prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa Firm w obszarze IT oraz w obszarze zapobiegania atakom Phishingowym.

   Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem, zapraszamy do współpracy.

Przejdź do formularza kontaktowego

OUTPLACEMENT jako element EMPLOYER BRANDINGU

 • Chcesz systemowo wesprzeć zwalnianych pracowników Twojej firmy?
 • Chcesz pozytywnie utrwalić Markę firmy w świadomości kontrahentów?
 • Chcesz aby Brand firmy dobrze kojarzył się potencjalnym pracownikom?
 • Chcesz dodać zatrudnionym pracownikom pewności oraz sprawić aby mocniej ufali firmie?

Nasze propozycje związane z Outplacementem zapewnią Ci realizację tych oczekiwań!

Co zyskasz dzięki programowi działań w ramach Outplacementu opracowanym wraz z ARFA HR?

 • systemowe rozwiązanie wsparcia odchodzących pracowników,
 • wiedzę na temat skutecznych metod wspierania marki (Employer Branding),
 • wzrost zaufania pracowników i wzmocnienie pozytywnej rozpoznawalności marki wśród klientów.

Oferujemy Ci szkolenie oraz wsparcie w zakresie opracowania systemu Outplacementu w Twojej firmie. Nasze rozwiązania i programy oferują:

 • uwzględnienie potrzeb uczestnika programu oraz rynku pracy,
 • są dostosowane do potrzeb firmy,
 • dają możliwość rozwoju i uczestnictwa w warsztatach, seminariach, sesjach coachingowych,
 • mają budowę modułową,
 • uczą proaktywnej postawy na rynku pracy oraz w social mediach,
 • wspierają świadome i otwarte podejście na różne formy zatrudnienia,
 • wspierają zwalnianych pracowników w budowie Personal Brandingu.

Program Outplacementu i szkolenia prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli jesteś zainteresowany Outpalcementem oraz wsparciem pozytywnego wizerunku Twojej Firmy, zapraszamy do kontaktu.
Przejdź do formularza kontaktowego

Brand, Branding, BMSBV - Building, Managing and Supporting of Brand Value.

 • Chcesz poprawić wyniki sprzedażowe Twojej Firmy?
 • Chcesz wykreować bądź utrwalić Markę firmy w świadomości kontrahentów?
 • Chcesz aby Twój Brand był rozpoznawalny?
 • Chcesz trwale związać pracowników z Firmą i dodać im pewności?

Nasze szkolenia dotyczące Brandu i Brandingu, dopasowane do Twoich potrzeb oraz nasz autorski program BMSBV - „Building, Managing and Supporting of Brand Value”, zapewnią Ci realizację tych oczekiwań!

Co zyskasz dzięki szkoleniom „Building, Managing and Supporting of Brand Value” z ARFA HR?

 • umiejętność kompleksowego zarządzania Brandem,
 • wiedzę na temat skutecznych metod wspierania Marki,
 • w efekcie wzrost wyników sprzedażowych i zapewnienie lepszej rozpoznawalności Marki wśród klientów.

Szkolenie z programu  „Building, Managing and Supporting of Brand Value” oferowane są jako szkolenie kompleksowe lub modułowo, zależnie od potrzeb Państwa Firmy. Szkolenia te prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem BMSBV - „Building, Managing and Supporting of Brand Value”, zapraszamy do kontaktu.
Przejdź do formularza kontaktowego

Autoprezentacja w biznesie, oddziaływanie wizerunkiem

 • Chcesz skutecznie zbudować swój wizerunek?
 • Chcesz pokonać nieśmiałość?
 • Nie wiesz jak zaprezentować się na oficjalnych spotkaniach?
 • Stresujesz się przy pytaniach dotyczących Twojej osoby?

Nikt nie wzmocni Twojego wizerunku lepiej niż my!

Szkolimy także online.

Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

 • Wzmocnisz wiarę w siebie i swoje umiejętności!
 • Właściwie wyeksponujesz swoje mocne strony i walory!
 • Nie będzie pytań, na które nie znajdziesz właściwej odpowiedzi!
 • Świadomie zaprezentujesz się innym - tak jak chciałbyś aby Cię postrzegali.
 • Rozmowa będzie grą, którą wygrasz dzięki swoim kompetencjom!

Nauczymy Cię:

 • właściwego, pozytywnego zaprezentowania się kontrahentom i współpracownikom,
 • świadomego oddziaływania na otoczenie poprzez swój wizerunek.

Damy Ci możliwość wykorzystania Twoich mocnych stron!

NOWOŚĆ! Przygotowujemy także menedżerów do autoprezentacji w języku angielskim
i francuskim oraz do uczestnictwa i prowadzenia konferencji i spotkań z kontrahentami anglo-
i francuskojęzycznymi (autoprezentacja Oxford; autoprezentacja Sorbona).

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.

Przejdź do formularza kontaktowego

Psychologiczne wsparcie w biznesie

Odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy, oferujemy Szefom i menedżerom firm „Psychologiczne Wsparcie w Biznesie”. Jest ono dedykowane szczególnie kadrze kierowniczej. Nasze wsparcie ma na celu pomoc menedżerom w identyfikacji i w zrozumieniu  zmian zachodzących  w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Ma ono również pomóc w podniesieniu ich kompetencji w zakresie zarządzania, motywowania i komunikacji z zespołem w zmieniającej się rzeczywistości, a szczególnie w zarządzaniu pracą zdalną i w strukturze rozproszonej. Ważne, aby współczesny menedżer dobrze rozumiał i wsłuchiwał się w pracownika, aby odpowiednio wcześnie i właściwie mógł zareagować na pojawiający się problem.

Praca zdalna, koronawirus, nadmierna odpowiedzialność, presja czasu, przeciążenie ilością obowiązków -  to tylko niektóre z czynników, które mogą stanowić źródło stresu i prowadzić do trudności w relacjach, spadku efektywności, obniżenia motywacji, a nawet wypalenia zawodowego.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na dobrostan człowieka, a tym samym na pracę zawodową, jest sytuacja epidemiologiczna. Wiele osób odczuwa dziś silny lęk związany z utratą poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, czuje dyskomfort izolacyjny, co w efekcie przekłada się na osłabienie relacji zawodowych i słabsze wyniki w pracy.

Jeśli osobiście doświadczasz lub zauważasz w zespole:

- nadmierny stres związany z ilością obowiązków, odpowiedzialnością, ryzykiem
finansowym;

- trudności w relacjach zawodowych i komunikacji w zespole;

- trudności w określeniu celów;

- coraz mniejszą motywację do pracy i słabe wyniki;

- trudności związane ze znalezieniem równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem
osobistym;

- niepokój, bądź lęk związany z obecną sytuacją;

- obawy dotyczące bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi;

- lęk przed wyjściem z domu;

- przemęczenie;

to warto rozważyć uzyskanie wsparcia i konsultacje z doświadczonym psychologiem, który pomoże Ci zrozumieć przyczynę problemu. Wspólne przyjrzenie się się obszarom, które są dla Ciebie lub Twoich menedżerów trudne i otwarta rozmowa z ekspertem, pomogą zrozumieć pojawiające się emocje i zachowania.

Oferujemy Twojej firmie wsparcie eksperta w postaci:

- bezpłatnej konsultacji;

- analizy problemu;

- konceptualizacji problemu;

- określenia celów i metod wsparcia psychologicznego;

- indywidualnych sesji wspierających.

Gwarantujemy pełną dyskrecję.

W efekcie odzyskacie w firmach równowagę, energię, zaangażowanie, motywację oraz szersze, otwarte spojrzenie na zachodzące zmiany i pojawiające się problemy. Praca znów będzie przynosić radość i satysfakcję.

Nasz doświadczony, dyplomowany psychoterapeuta, ekspert w nurcie poznawczo – behawioralnym, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem psychologię, seksuologię oraz zarządzanie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Zaufaj ekspertowi! Skorzystaj z możliwości psychologicznego wsparcia Twego biznesu. Zapytaj o szczegóły.

Przejdź do formularza kontaktowego

Badanie satysfakcji pracowników

Zauważyłeś rosnącą rotację pracowników w Twojej Firmie?

Pracownicy nie angażują się wystarczająco w realizowane zadania?

Nastąpił spadek efektywności pracy?

Skorzystaj z oferowanego przez nas „Badania satysfakcji pracowników”!

 Co zyskasz dzięki współpracy z ARFA HR?

 • poznasz opinie pracowników na temat wykonywanej pracy;
 • otrzymasz informację zwrotną na temat obowiązujących w Firmie procedur;
 • poznasz potrzeby pracowników oraz trudności, z którymi się borykają;
 • uzyskasz informację o tym, co pracownicy sądzą o przyjętych przez Kierownictwo kierunkach działania Firmy;
 • zdobędziesz wiedzę jak pracownicy oceniają poziom wynagrodzeń, podział zadań, atmosferę pracy, relację pomiędzy pracownikami i przełożonymi;
 • poznasz opinię o poczuciu bezpieczeństwa i stabilności pracowników w Firmie;
 • dowiesz się co należy zrobić, aby usprawnić pracę i współdziałania w Twojej Firmie;
 • zdefiniujesz mocne i słabe strony Firmy.                                                                                 

Badanie satysfakcji pracowników to niezastąpiony kanał komunikacji w Firmie, to rzetelna i bezcenna informacja dająca korzyść w postaci:

 • ograniczenia rotacji pracowników;
 • zmniejszenia kosztów wdrażania nowych osób do organizacji;
 • zwiększenia efektywności pracy;
 • poczucia współuczestnictwa pracowników w kształtowaniu Firmy;
 • poprawy jakość pracy i stosowanych regulacji wewnętrznych w Firmie.

Dzięki przeprowadzonemu przez ARFA HR „Badaniu satysfakcji pracowników” w Twojej Firmie, pracownicy staną się realnie jej największą wartością, która przełoży się na znaczny wzrost efektywności.

Nie zwlekaj więc, skontaktuj się z nami.
Przejdź do formularza kontaktowego

Opisy stanowisk

Pracownicy dublują się wykonując poszczególne zadania?

Ponawiają pytania „czym mam się dziś zająć najpierw”?

Dopytują się z kim powinni konsultować lub załatwić daną sprawę?

To znak, że powinieneś zlecić nam opracowanie „Opisu stanowisk pracy” w Twojej Firmie!

Co zyskasz dzięki współpracy z ARFA HR?

 • oszczędność czasu;
 • precyzyjny opis wymagań dla kandydatów na dane stanowisko;
 • precyzyjne rozdzielenie pracy pomiędzy wszystkie osoby zatrudnione w Twojej Firmie;
 • pracownicy będą wiedzieć, na czym polegają ich obowiązki i w jaki sposób mają je wykonywać;
 • kierownicy nie będą tracić czasu na tłumaczenie pracownikom zasad pracy na danym stanowisku.

Opis stanowiska pracy to przydatne narzędzie pozwalające na ustalenie ładu organizacyjnego w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu pracownicy wiedzą jak kształtuje się ich środowisko pracy - z kim współpracują, kto jest ich przełożonym. Dodatkowo są poinformowani, jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać awans. Opis stanowiska pracy ułatwia także określenie poziomu efektywności wykonywanej pracy.

Jeśli chcesz zyskać ład organizacyjny w Twojej Firmie i zaoszczędzić cenny czas – skontaktuj się z nami. 

Przejdź do formularza kontaktowego

Oceny okresowe

Potrzebujesz obiektywnych i wymiernych kryteriów oceny pracy pracowników?

Zauważasz brak zaangażowania pracowników w ważne projekty firmy?

Potrzebujesz wzmocnienia motywacji pracowników?

Skorzystaj z oferowanego przez nas opracowania systemu ocen okresowych, który dostosujemy do potrzeb Twojej Firmy!

 Co zyskasz dzięki współpracy z ARFA HR?

 • poprawę jakości wykonywanej przez pracowników pracy;
 • solidną podstawę do podejmowania decyzji dotyczących nagradzania pracowników,
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników;
 • rozwój pracowników;
 • rozpoznanie potencjału - wyłonienie osób, które najlepiej wykonują swoje zadania oraz takich, które nie radzą sobie z powierzonymi im obowiązkami;
 • formalny zapis poziomu wykonywania pracy; wyniki oceny mogą stanowić podstawę do podejmowania decyzji personalnych (np. awans).

Przygotowane przez nas kryteria ocen okresowych pozwolą na weryfikację kompetencji pracowników w kontekście wymagań stanowisk, na których są zatrudnieni.

Jeśli chcesz dodatkowo zmotywować pracowników i uzyskać możliwość planowania ich rozwoju w Twojej Firmie – skontaktuj się z nami.

Przejdź do formularza kontaktowego

Profile kompetencyjne

Chcesz zmniejszyć  ryzyko błędnego wyboru kandydatów do pracy?

Chcesz określić cechy i kompetencje kandydatów i pracowników wymagane i niezbędne dla właściwego działania oraz rozwoju Firmy?

Chcesz zapewnić właściwą komunikację na wszystkich poziomach Firmy?

Chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze?

Co zyskasz dzięki współpracy z ARFA HR?

 • komplementarny opis wymagań kompetencyjnych dla stanowisk pracy w Twojej Firmie;
 • precyzyjne określenie profilu kandydata dla celów rekrutacji i selekcji pracowników;
 • określanie luk kompetencyjnych dla zatrudnionych pracowników;
 • możliwość zaplanowania tematyki niezbędnych szkoleń;
 • mapowanie kompetencji zatrudnionych pracowników;
 • tworzenie bilansów kompetencji.

Opracowane przez nas profile kompetencyjne znajdują także zastosowanie w:

 • opisach stanowisk pracy,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • systemach ocen pracowniczych,
 • budowaniu ścieżek kariery.

Profile kompetencyjne są skutecznym narzędziem w zarządzaniu i  komunikacji na wielu poziomach. Stanowią wspólny język opisu wymagań stawianych pracownikom Firmy.

Jeśli chcesz stworzyć profile kompetencyjne dla Twojej Firmy, ARFA HR przygotuje je dla Ciebie. Zapraszamy do współpracy.
Przejdź do formularza kontaktowego