Dobre CV bez zdjęcia – czy to możliwe?

Czy dobre CV musi zawierać zdjęcie? Jeszcze niedawno takie pytanie nie miało racji bytu. Dodanie zdjęcia do dokumentu aplikacyjnego było rzeczą naturalną, a wielu pracodawców wskazywało zdjęcie jako jeden z kluczowych elementów CV. Obecnie nie jest to takie oczywiste, a wręcz niektórzy pracodawcy wolą otrzymywać dokumenty aplikacyjne bez zdjęcia.

A dlaczego?

Od momentu wprowadzenia RODO, zmienił się zakres danych wymaganych przy rekrutacji. Zawarty w Kodeksie Pracy katalog danych nie zawiera wizerunku kandydata.

Pracodawcy nie mogą wymagać zamieszczenia w CV zdjęcia kandydata, a brak możliwości złożenia dokumentu bez zdjęcia może być potraktowany jako akt dyskryminacji. W celu legalnego pozyskania wizerunku kandydata, pracodawca musi zdobyć od niego dobrowolną zgodę, która będzie spełniała wymagania RODO. Tak więc to kandydat decyduje o ukazaniu wizerunku w dokumentach aplikacyjnych.

W założeniu na wybór kandydata nie powinien wpływać jego wygląd (za wyjątkiem niektórych profesji, np. aktorstwo czy modeling).  Bbak zdjęcia w CV nie może mieć wpływu na decyzję rekrutera o odrzuceniu kandydata. Umieszczając zdjęcie w CV osoba potencjalnie wystawia się na dyskryminację, natomiast firma odrzucając taką aplikację może być  narażona na oskarżenia o nieprzychylne traktowanie kandydata. Zdjęcie może niekorzystnie wpłynąć na ocenę kandydata, przyćmić jego kompetencje, wywołać mylące reakcje u rekrutera.

Warto się więc zastanowić przed wysłaniem CV nad celowością dodania do niego zdjęcia. Może lepszym pomysłem będzie zamieszczenie odnośnika do swojego profilu na Linkedin czy Golden Line.