Firma headhunterska – co oferuje i jak wygląda współpraca?

Zauważalny wzrost zapotrzebowania na usługi firm headhunterskich wynika wprost z nasilającego się popytu na specjalistów. Wykwalifikowani pracownicy stanowią zasoby deficytowe na rynku pracy, zatem przedsiębiorstwa chętnie korzystają z usług “łowców głów”, by te znalazły odpowiedniego kandydata na wysokie stanowisko. Dlaczego wciąż wzrasta zapotrzebowanie na usługi firm headhunterskich?

Headhunter, czyli łowca głów

Firmy headhunterskie to stosunkowo nowy, na rodzimym rynku pracy, sposób pozyskiwania pracowników. Headhunter zajmuje się szeroko pojętym wyszukiwaniem pracowników, posiadających wysokie kwalifikacje oraz unikalne umiejętności i wiedzę. Firmy headhunterskie różnią się zasadniczo od biur pośrednictwa pracy tym, że same kontaktują się z wybranym pracownikiem i negocjują jego transfer z jednej firmy do drugiej. Narzędziem pracy headhuntera są portale społecznościowe, zrzeszające wykwalifikowanych pracowników, takie jak LinkedIn oraz GoldenLine. Czerpanie wiedzy z portali to jednak nie wszystko – najważniejsza w pracy headhuntera jest bowiem rozmowa telefoniczna, która decyduje o chęci podjęcia negocjacji lub nie.

Dlaczego wzrasta zapotrzebowanie na usługi firm headhunterskich?

1. Brak wykwalifikowanych kandydatów

Spadek bezrobocia generuje na rynku pracy deficyty, które nie sprzyjają obsadzaniu wysokich stanowisk kierowniczych i menadżerskich, co szczególnie zauważalne jest na takich rynkach jak Warszawa. Przedsiębiorstwa, poszukując kandydatów na stanowiska średniego i wysokiego szczebla, stykają się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników. Z tego względu chętnie powierzają odpowiedzialność za poszukiwanie odpowiedniego kandydata, na kierownicze czy menadżerskie stanowiska, firmom headhunterskim.

2. Względy kulturowe

Innym czynnikiem, wpływającym na wzrost zapotrzebowania na usługi “łowców głów” jest etyka zawodowa. Duże przedsiębiorstwa nie chcą osobiście uczestniczyć w rekrutacji pracowników zatrudnionych w bliźniaczych firmach ze względów kulturowych. Dlatego właśnie obowiązek znalezienia właściwego kandydata przejmuje agencja zatrudnienia, aby dbać o etykę handlową oraz reputację firmy.

3. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw

Szybko rozwijające się firmy potrzebują niejednokrotnie zatrudnić natychmiast wiele wysoko wykwalifikowanych pracowników do obsadzenia wolnych stanowisk. Staje się to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zatem często przedsiębiorstwa te korzystają z usług firm headhunterskich do pozyskania dobrze wykształconych i przygotowanych pracowników.

Specjalistyczne firmy headhunterskie

Specyfika branżowa wymaga od “łowców głów” szerokiej wiedzy w zakresie pracy przedsiębiorstwa, dla którego zlecenie odnalezienia właściwego kandydata jest wykonywane. Skuteczną taktyką firm headhunterskich jest specjalizacja w określonych branżach, będących w zainteresowaniu headhuntera. Pozwala to na szybką weryfikację kandydatów na stanowisko oraz kontrolę zmian zachodzących na rynku pracy. Efekty pracy wyspecjalizowane headhuntera są znacznie wyższe niż w przypadku osoby posiadającej wiedzę ogólną.