Nowe pokolenie pracowników, GiG Economy

GIG Economy – nadchodzi nowe pokolenie na rynku

Wymuszone zmiany w organizacji systemu pracy wynikające z ograniczeń związanych z pandemią spowodowały, iż obecnie pracownicy dostrzegają przywileje i przewagi pracy zdalnej nad pracą w biurze. Są nimi np.: oszczędność czasu, mniejsze koszty dojazdu, możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca, lepsza organizacja życia rodzinnego. Często postrzegają także pracę zdalną jako bardziej efektywną.

Powoduje to, że rosną różnice między oczekiwaniami pracodawców i pracowników w zakresie sposobu, miejsca i czasu pracy. Dotyczy to w szczególności przedstawicieli pokolenia Millenialsów i Z, dla których istotna jest elastyczność pracy, ale także poczucie sensu jej wykonywania.

Dla pracowników okres pandemii zredefiniował granice środowiska pracy z miejsca na wartości.
W tradycyjnym modelu szliśmy do pracy, byliśmy w pracy i wracaliśmy z pracy. Praca miała fizyczną granicę przestrzeni i lokalizacji. W przyszłości granice pracy będą częściej określane przez wartości, które tworzą ludzie. Pracownicy, w dowolnym miejscu i czasie, będą tworzyć wartości dla klientów.

Zaś w opinii dużej części pracodawców, praca w zespole, w biurze lub u klienta daje znacznie większą pewność, że firma będzie się rozwijać i tworzyć nowoczesną, konkurencyjną ofertę usług, produktów, a pracownicy będą się od siebie uczyć i wzajemnie inspirować.

Różnica ta może wynikać z różnej oceny efektywności pracy zdalnej w długim okresie. Pracodawcy powinni oceniać tę efektywność nie tylko przez pryzmat wyników z ostatnich miesięcy, ale także powinni zrozumieć jaki będzie ona miała długoterminowy wpływ na przyszłość firmy. Jest to szczególnie związane z efektywnością tworzenia innowacji, możliwością uczenia się pracowników itp. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez EY, ta różnica oczekiwań będzie stanowić dla pracodawców wyzwanie na najbliższą przyszłość.

Zgodnie z badaniem EY, 9 na 10 osób z pokolenia Millenialsów i Z chce elastyczności miejsca i czasu pracy. Aż 54 proc. pracowników deklaruje odejście z pracy, jeśli pracodawca im tego nie zaoferuje (dane z Raportu EY & GIGLIKE | GIG on. Nowy Ład na rynku pracy ).

Takie podejście pracowników wpisuje się w obserwowany już od jakiegoś czasu trend na rynku pracy zwany Gig Economy. Gig Economy to rodzaj gospodarki mającej swoje podstawy w elastycznym, tymczasowym świadczeniu pracy. Wolni strzelcy, specjaliści, a nawet pracownicy o niskich kwalifikacjach, zatrudniani są na umowy krótkoterminowe, często do konkretnego projektu.

To rozwiązanie cenią sobie przede wszystkim ludzie młodzi. Tak więc uwaga pracodawcy, nadchodzi nowe wyzwanie!