potrzeby biurowe, komfort, praca

Hierarchia potrzeb biurowych pracowników wg Jacqueline Vischer .

Jacqueline Vischer, psycholog miejsca pracy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, stworzyła w ramach badań piramidę potrzeb biurowych pracowników, wzorowaną na piramidzie potrzeb wg Maslow’a. U jej podstaw znajduje się:
komfort fizyczny, który zapewniają m.in. odpowiednie oświetlenie, wentylacja powietrza i dogodna temperatura w pomieszczeniach,
– ponad nim ulokowany został komfort funkcjonalny, który kształtują np. właściwy podział miejsca pracy i wyciszenie rozmów,
– na szczycie piramidy plasuje się zaś komfort psychiczny, który wzmaga koncentrację i umożliwia skuteczną realizację zadań i obowiązków.
Dziś wielu nowoczesnych pracodawców dokłada wszelkich starań, by pozyskać najlepsze talenty i przyciągnąć najbardziej uzdolnionych specjalistów. Aby zrealizować ten cel, realizują oni działania pozwalające zaspokoić kolejne poziomy potrzeb biurowych pracowników.

Opracowano na podstawie Harward Business Review Polska