przeciętne wynagrodzenie

Ile obecnie wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw?

W marcu 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w Polsce o 12,4 % rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Tym samym przebiło inflację, choć realny wzrost płac jest realnie niewielki z powodu równoczesnego wzrost cen.

Według danych GUS, aby w Polsce w marcu 2022 r. zaliczać się do osób otrzymujących przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, trzeba było otrzymać 6665,64 zł brutto. To o ponad 400 zł więcej niż w lutym (7,2 proc.).

Co istotne, wzrost wynagrodzeń w marcu 2022 r. względem lutego 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, jak również rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych.

przeciętne wynagrodzenie III'22

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw III’22 | GUS

Czy w związku z obecną sytuacją geopolityczną i gospodarczą należy spodziewać się dalszych wzrostów wynagrodzeń? Będzie to oczywiście zależało od konkretnej branży, jednak wciąż wiele niewiadomych przed nami, które mogą wpłynąć na decyzje przedsiębiorców.

BI