Inflacja – przyjaciel stabilnego zatrudnienia?

Z miesiąca na miesiąc inflacja w Polsce rośnie. W konsekwencji rosną ceny towarów i usług, co przekłada się na budżet każdego Polaka. W kwietniu 2022 roku inflacja w Polsce wyniosła 12,2% rok do roku oraz wzrosła o 2% licząc miesiąc do miesiąca.

Czy inflacja ma wpływ na decyzje Polaków dotyczące zmiany pracy?

Okazuje się, że wielu Polaków odczuwając spadek realnej wartości zarobków – wciąż rosnące wydatki i raty kredytów oraz niskie oprocentowanie oszczędności – deklaruje gotowość do zmiany miejsca pracy. Według badania Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy” przeprowadzonego w marcu 2022 r.:

  • 44% Polaków myśli o zmianie pracy przez wpływ inflacji na pensję,
  • prawie 50% badanych starało się o podwyżkę w związku z rosnącą inflacją.

Ponadto badanie wykazało, że:

  • 59% respondentów ocenia, że inflacja istotnie wpływa na faktyczną wartość (siłę nabywczą) ich pensji,
  • co trzecia ankietowana osoba utrzyma się z oszczędności przez maksymalnie 2 miesiące,
  • 76% respondentów uważa, że obecna pensja wystarczy im na mniej, niż jeszcze 12 miesięcy temu,
  • z powodu inflacji aż 80% ankietowanych Polaków zwraca coraz większą uwagę na strukturę swoich wydatków. Powyższe powoduje, że decyzje zakupowe są bardziej rozważne i przemyślane.

Nacisk na wyższe wynagrodzenie wynika także z niewielkich oszczędności, nie gwarantujących dłuższego utrzymania się w sytuacji rezygnacji z pracy lub jej utraty.

Kto najczęściej zmienia pracę z powodu inflacji?

Gotowość do zmiany pracy w obliczu inflacji może dotyczyć zwłaszcza młodszych pracowników. Jak wynika z badania, im jesteśmy starsi, tym jesteśmy mniej aktywni na rynku pracy. Mniej więcej po 35. roku życia Polacy zaczynają bardziej doceniać stabilizację i pracę w znanym im środowisku pracy. W tym kontekście to najmłodsi pracownicy będą bardziej skłonni reagować zmianą pracy na presję inflacyjną, starsi za to częściej zaakceptują warunki w firmie, rezygnując w imię oszczędności z niektórych wydatków.

Jednym ze sposobów zapobieżenia odejściom pracowników z firmy, a także przyciągnięcia nowych kandydatów jest otwarta komunikacja wewnątrz organizacji, przejrzyste informowanie o przedziale wynagrodzeń, kryteriach zadań oraz benefitach.

Te ostatnie zaś powinny być przez pracodawców bardziej przemyślane i dostosowane do oczekiwań pracowników.

 

 

Źródło: Badanie Pracuj.pl z serii „Nowe oblicza pracy”, oparte na odpowiedziach reprezentatywnej grupy 2128 Polaków z marca 2022 roku.