rekrutacja, zatrudnienie, praca

Jak nie stracić kandydata na etapie rekrutacji.

W Polsce rynek pracy wciąż boryka się z niedoborem pracowników. Wynika to z braku specjalistów i osób o konkretnych kwalifikacjach chętnych do podjęcia pracy. Możemy więc wciąż mówić o tzw. rynku pracownika, gdyż to pracownicy, a nie firmy zatrudniające, stawiają konkretne wymagania. Zapewne niejeden pracodawca doświadczył, jak wiele trudu, pieniędzy i czasu wymaga znalezienie oraz zatrudnienie osoby o oczekiwanych kwalifikacjach.

Co więc zrobić żeby zainteresować ofertą jak najlepszych pracowników i nie stracić wartościowego kandydata już na etapie procesu rekrutacji?

Poniżej przytoczę kilka głównych błędów w rekrutacji pracowników, które powodują, że kandydaci tracą zainteresowanie ofertą pracy:

 1. Niewłaściwie napisane ogłoszenie o pracę. Często oferty pracy zawierają długą listę oczekiwań oraz obowiązków pracownika, natomiast brak ważnych dla kandydata informacji dotyczących pracodawcy, formy zatrudnienia, czasu pracy, wynagrodzenia oraz innych informacji dotyczących korzyści wynikających z zatrudnienia. W gąszczu wielu podobnych ogłoszeń, kandydat najzwyczajniej traci zainteresowanie i nawet nie czyta oferty do końca, a pracodawca traci potencjalnego pracownika.
 2. Nieprzygotowanie rekrutera do rozmowy z kandydatem. Rekruter powinien unikać zadawania nieprzemyślanych pytań oraz tych, na które ma odpowiedź w cv. Zadawanie pytań z grupy tzw. podchwytliwych lub żeby „zagiąć” kandydata, również może wywołać u niego zniechęcenie. Niedopuszczalne jest zadawanie pytań wrażliwych, np. o wiek, stan cywilny, przynależność polityczną, orientację seksualną.
 3. Skomplikowany, wielostopniowy i nudny proces rekrutacji. Kandydat bierze udział
  w kilku oddzielnych rozmowach (często pytany przez kolejne osoby o te same zagadnienia), co wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i jest uciążliwe. Warto przemyśleć przebieg rekrutacji i zastosować np. wywiady panelowe.
 4. Zbyt długo trwający proces rekrutacyjny. Przeciągający się trwający kilka miesięcy proces rekrutacji nie wzbudza zaufania do pracodawcy. Kandydaci zaczynają kwestionować proces decyzyjny przyszłego pracodawcy i zazwyczaj tracą zainteresowanie ofertą pracy.
 5. Brak informacji zwrotnej po rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie otrzymuje informacji zwrotnej na temat prowadzonego procesu rekrutacyjnego oraz swojej pozycji w tym procesie, zazwyczaj traci zainteresowanie zatrudnieniem. Warto wdrożyć dobre praktyki informowania kandydata o aktualnym stanie rekrutacji na każdym jej etapie.
 6. Nieszanowanie czasu kandydata. Może się zdarzyć, że z przyczyn niezależnych musimy odwołać umówione spotkanie z kandydatem. Powinniśmy jednak unikać zmian ustalonych terminów lub odwoływania na ostatnią chwilę spotkań z kandydatami, zważywszy, że najczęściej są oni obecnie zatrudnieni.
 7. Dane zawarte w ofercie odbiegają od rzeczywistych. Opis stanowiska w ofercie jest inny niż faktyczne obowiązki i wymagania przedstawiane na rozmowie kwalifikacyjnej. Zdarza się, że pracodawca nie do końca wie, czego oczekuje od danego stanowiska, a oferta, wymagania i zakres zadań zmieniają się w trakcie prowadzonego procesu. Dzieje się tak zazwyczaj przy nowotworzonych stanowiskach pracy.
 8. Zmiana warunków finansowych lub innych świadczeń, które zostały wskazane
  w ofercie pracy.
  Oferowanie kandydatowi niższego wynagrodzenia lub brak benefitów wskazanych w ofercie pracy może wzbudzić nieufność kandydata oraz skutecznie zniechęcić go do podjęcia pracy.
 9. Niezachowanie poufności danych kandydata. Praktyki sprawdzania kompetencji
  i wiarygodności kandydata poprzez np. kontakt z poprzednimi lub co gorsza obecnym pracodawcą, bez zgody kandydata jest niedopuszczalne (RODO). Można sprawdzić referencje kandydata jeżeli wyrazi na to zgodę i dopiero na etapie, gdy jesteśmy zainteresowanie zatrudnieniem go.

Prowadząc proces rekrutacyjny powinniśmy pamiętać, że kandydat jest naszym partnerem w rozmowie. To właśnie na etapie pierwszej rozmowy mamy być może jedyną, niepowtarzalną szansę właściwie zaprezentować pracodawcę i sprawić, by kandydat pozostał pod dobrym wrażeniem i chciał dołączyć do zespołu. Dlatego też warto zastanowić się nad każdym nowym procesem rekrutacyjnym i przygotować go tak, by przebiegał sprawnie i był wizytówką pracodawcy na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.