Słabości kandydatów do pracy Warszawa Polska

Jakie są dziś słabości kandydatów do pracy w Warszawie i w Polsce, badanie HR.

Według badania HR przeprowadzonego wśród pracodawców w Warszawie i w Polsce, słabości dzisiejszych kandydatów do pracy skupiają się wokół  tzw. kompetencji miękkich. Wśród deficytów kandydatów Warszawie i w Polsce wymieniane są najczęściej:
– odporność na stres,
– umiejętność adaptacji,
– rzetelność,
– dyscyplina,
– kreatywność.

Polskie firmy sygnalizują także problemy z pozyskaniem kandydatów z takimi umiejętnościami jak:
– podejmowanie inicjatyw,
– współpraca.

Firmy w Warszawie zgłaszają również trudności w zrekrutowaniu osób charakteryzujących się:
– zdolnością analizy i krytycznego myślenia,
– umiejętnością rozwiązywania problemów.

Młodym kandydatom do pracy brakuje dziś w Warszawie i w Polsce przede wszystkim umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością. Co trzecia firma w Polsce potwierdza występowanie tych problemów.

Ponieważ żyjemy w czasach ogromnej dynamiki zmian, dlatego kompetencje miękkie stają się obok umiejętności twardych filarem rozwoju organizacji. Kompetencje miękkie są również bardzo istotne przy zmianie stanowisk wewnątrz organizacji i dostosowaniu pracowników do nowych, aktualnie potrzebnych ról.

Rozwiązaniem części tych problemów może być wdrażanie i realizowanie przez firmy w Warszawie i w Polsce szkoleń oraz programów podnoszących kompetencje lub pomagających zdobyć nowe.

Agencja ARFA HR oferuje szeroką gamę takich szkoleń, które prowadzimy zarówno w Warszawie jak i w całej Polsce, także on-line. Zachęcamy więc pracodawców do kontaktu z nami i skorzystania z oferowanych przez nas możliwości, które przynoszą wymierne korzyści dla firm i pracowników.

 

Dane do postu pozyskano z raportu Manpower oraz z raportu zespołu z UJ, wykonanego na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.