job crafting, Warszawa, Polska, Agencja Pośrednictwa Pracy ARFA HR

Job Crafting w Warszawie i w Polsce – nie zmieniaj pracy, zaprojektuj ją!

Czym w Warszawie i w Polsce jest Job Crafting? W polskim tłumaczeniu jest to przekształcanie pracy, które rozumiemy jako samodzielnie podejmowane przez pracowników działania nakierowane na dopasowanie pracy do ich własnych potrzeb i preferencji. W Warszawie i w Polsce możemy wyodrębnić 3 obszary przekształcania pracy:

– Przekształcanie zadań (task crafting) – czyli wszelkie zadania, które sprawiają, że pracownik inaczej wykonuje swoje zadania, zmieniając sposób ich wykonania czy zakres;
– Przekształcanie relacji (relational crafting) – sednem są tutaj kontakty interpersonalne, co umożliwia budowanie satysfakcjonujących więzi;
– Przekształcanie poznawcze (cognitive crafting) – wymagające odpowiedzi na pytania: Po co wykonuję określone zadania?

Istotą „craftowania” jest oddolna inicjatywa pracownika – „trzeba chcieć”. Ludzi w Warszawie i w Polsce różni poziom motywacji i świetnie pokazuje to model orientacji zawodowych Zajęcia-Kariera-Powołanie (Job-Career-Calling). Badając życie zawodowe, naukowcy doszli do wniosku, iż ludzie przyjmują względem wykonywanej pracy jedną z trzech postaw:

– traktują ją jako pracę (która zapewnia wynagrodzenie);
– traktują ja jako zawód (jesteśmy zorientowani wówczas na karierę);
– traktują ją jako powołanie.

Osoby z ostatniej grupy z całą pewnością najchętniej przekształcają w Warszawie i w Polsce swoją pracę. Co ciekawe, to czy my sami widzimy nasze zatrudnienie jako pracę, zawód czy powołanie – zależy w dużym stopniu od tego, jak je postrzegamy. „Soczewka” naszego spojrzenia jest tu najistotniejsza, ważniejsza niż to, na czym nasze czynności zawodowe polegają. Tak więc wewnętrzna motywacja pracownika w Warszawie i w Polsce jest kluczowa w udanym „craftowaniu”, ale nie jest ona jedynym warunkiem powodzenia. Pracownik w Warszawie i w Polsce musi posiadać sprzyjające warunki pracy – przede wszystkim poczucie swobody i wolności do dokonywania zmian. Firma musi takie poczucie autonomii zapewnić. Zmiany nie muszą być rewolucyjne – często efekt mogą przynieść drobne modyfikacje, które w skali organizacji mogą pozostać niezauważone, jednak mają duże znaczenie dla pracownika.

Możliwość ich wprowadzenia przynosi także inną, bezcenną korzyść: spełnia jedną z najsilniejszych potrzeb – potrzebę osobistej kontroli. Pracownicy w Warszawie i w Polsce chcą mieć poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość, chcą wiedzieć, że coś od nich zależy, że nie są jedynie trybikiem w maszynie.

Efektem „craftowania” może być dopasowanie pracy do mocnych stron, potrzeb i preferencji pracownika. Oczywiście trzeba najpierw dobrze siebie samego poznać. Czy mamy na temat samych siebie odpowiedni zasób wiedzy? Czy nic nas tutaj nie jest w stanie zaskoczyć? Odpowiedź wcale nie jest przesądzona…

Jak firmy w Warszawie i w Polsce podchodzą do „craftingu”? Ciekawą praktyką onboardingową jest wręczanie kandydatom oprócz tzw. welcome pack, książki z dostępem do testu Strenghts Finder Instytutu Gallupa. Filozofia pracy na mocnych stronach, wyznawana przez organizację w Warszawie i w Polsce, została w tym przypadku wyraźnie zaznaczona już na etapie wdrożenia. Sposobów i narzędzi na samozdiagnozowanie w obszarze talentów, predyspozycji czy wartości jest oczywiście wiele. Wnioski z nich płynące i dalsza praca w tym obszarze wpływają na ludzi budująco. Warto poświęcić na to chwilę, choćby po to, żeby zderzyć swoją wewnętrzną wizję siebie z obrazem „z zewnątrz” – przynajmniej raz w swoim życiu zawodowym. Wyniki takiego „wglądu w siebie” mogą być zaskakujące. Mogą, choć nie muszą wpłynąć np. na decyzję o zmianie. Ale podjąć próbę – z pewnością warto.

 

Opracowano na podstawie tekstu: Justyna Gryczka-Jezierska