ESG-kryteria-środowisko-back-to-work-blues-praca-powrót-sukces-success-ROWE- turkusowa organizacja-Arfa-Hr-profesjonalna-firma-rekruterska-warszawa-szkolenia-rekrutacja-polska-kraj-Pracownik-autoprezentacja-konferencje-pośrednictwo-Pracy-Coaching- opinia-X-Y-Z-pokolenie-rynek-pracy-millenialsi- biuro-miejsca-pracy-zarządzanie

Efekt plastikowej słomki, czyli kryteria ESG w biznesie.

O zanieczyszczeniu środowiska naturalnego i wpływie plastiku na jego stan słyszymy bardzo dużo. Podejmowane są różne działania i inicjatywy, takie jak choćby wprowadzenie opłat za plastikowe torebki w sklepach (nawet jeśli nie był to cel główny). Ostatnio przesądzony został także los plastikowych słomek, które definitywnie przestaną być produkowane i używane już niedługo.

Zapytacie: „Cóż to ma wspólnego z ESG w biznesie i czym w ogóle jest ESG w biznesie?”. O ile przytoczona we wstępie plastikowa słomka czy torebka bezpośrednio kojarzy nam się z kosztem i biznesem oraz z zanieczyszczaniem środowiska, to skrót ESG wielu osobom jeszcze mówi niewiele. Rozwińmy więc ten skrót: ESG – ‘Environmental, Social and Governance Criteria‘, czyli Kryteria Środowiskowe, Społeczne i Zarządcze w biznesie. Kryteria ESG to inaczej standardy działalności firmy, które są wykorzystywane przez świadomych społecznie inwestorów do monitorowania potencjalnych inwestycji oraz wyboru partnerów biznesowych. Pokrótce przybliżymy każde z tych kryteriów.

Kryteria środowiskowe uwzględniają sposób, w jaki firma działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Uwzględniają one także zużycie energii, powstające odpady, zanieczyszczenie, ochronę zasobów naturalnych i inne czynniki wpływające na środowisko. Oceniają również, które z ryzyk środowiskowych mogą mieć wpływ na dochody firmy i w jaki sposób firma zarządza tym ryzykiem. Na przykład: przedsiębiorstwo może zagrażać środowisku w związku z posiadaniem zanieczyszczonego gruntu, generowaniem odpadów niebezpiecznych lub zarządzaniem emisjami toksycznymi, co w przypadku problemów, będzie generowało wysokie koszty dodatkowe.

Kryteria społeczne badają, w jaki sposób firma zarządza relacjami ze swoimi pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami. Uwzględniają one relacje biznesowe firmy. Czy współpracuje z dostawcami, którzy wyznają te same wartości,             co firma zamawiająca? Czy firma przekazuje część swoich zysków na cele społeczne lub wykonuje pracę w ramach wolontariatu? Czy warunki pracy w firmie cechuje wysoki poziom dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników?

Kryteria zarządcze (tzw. ład korporacyjny) dotyczą przywództwa, wynagrodzeń kadry kierowniczej, audytów, kontroli wewnętrznej i praw akcjonariuszy. Inwestorzy chcą wiedzieć, czy spółka stosuje dokładne i przejrzyste metody zarządzania i rachunkowości oraz chcą, aby akcjonariusze zwykli mogli głosować w ważnych dla firmy sprawach. Chcą również, aby spółki unikały konfliktu interesów przy wyborze członków rady nadzorczej. Wreszcie, wolą nie inwestować w firmy, które angażują się w zachowania niezgodne z prawem lub wykorzystują datki na cele polityczne, aby uzyskać korzystne traktowanie.

Jak wynika z powyższego, temat jest niezwykle ważny w skali wielu pokoleń.  Chodzi mianowicie o wzrost naszej świadomości i celowości wyborów, które będą mieć bezpośrednie przełożenie na nas i nasze otoczenie. W niedalekiej perspektywie pracownicy wybierając przyszłe miejsce pracy i firmę, z którą będą chcieli związać się zawodowo, również zaczną zwracać uwagę na kryteria ESG. Biznes już dostrzegł w tym szansę i sens. Według amerykańskiej Fundacji SIF, wartość funduszy ESG na koniec 2016 roku wyniosła ponad 2,5 biliona dolarów, podczas gdy inwestycje amerykańskie w firmy, które aktywnie dążą do odpowiedzialnego, zrównoważonego wzrostu na koniec 2015 roku stanowiły około 8,7 biliona dolarów w aktywach będących w zarządzaniu.

Dbajmy więc o nasze środowisko, także przy dokonywanych wyborach partnerów biznesowych, firmy i miejsca pracy.

AVEY