rynek-pracy-problemy-rozwiązania-ROWE- turkusowa organizacja-Arfa-Hr-profesjonalna-firma-rekruterska-warszawa-szkolenia-rekrutacja-polska-kraj-Pracownik-autoprezentacja-konferencje-pośrednictwo-Pracy-Coaching- opinia-X-Y-Z-pokolenie-rynek-pracy-millenialsi- biuro-miejsca-pracy-zarządzanie

Masz z tego korzyść!

Powierzając proces rekrutacji w ręce specjalistów z agencji pośrednictwa pracy, klient może skupić się na głównym profilu działalności firmy i może być spokojny, że sprawą zajmują się profesjonaliści. Zlecenie rekrutacji firmie zewnętrznej jest także elementem budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Firmy rekrutacyjne zatrudniają konsultantów wyspecjalizowanych w zakresie zarządzania personelem w różnych branżach. Przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i technik rekrutacji, fachowcy z agencji doradztwa personalnego są w stanie wybrać odpowiedniego kandydata, który zwiąże się z organizacją na dłużej.
Ze wsparcia firmy rekrutacyjnej warto skorzystać, aby zaoszczędzić czas i pieniądze
w przypadku braku odpowiednio przygotowanej własnej kadry rekruterskiej. Wielokroć, gdy zdarzają się rekrutacje na stanowiska o rzadkiej specjalizacji, gdzie występuje deficyt odpowiednich kandydatów, wsparcie przez podmiot zewnętrzny będzie nieocenione. W takich przypadkach wykorzystanie specjalistów z agencji pośrednictwa pracy to najlepsza opcja skutecznej realizacji zatrudnienia fachowych pracowników, którzy odznaczają się potencjałem i doświadczeniem.
Podobnie, gdy firma działa w środowisku wysokokonkurencyjnym i nie chce ujawniać swych planów rozwoju aż do momentu rozpoczęcia działania nowych filii czy oddziałów, usługi agencji doradztwa personalnego będą dobrym rozwiązaniem.
Wsparcie przez agencję pośrednictwa pracy w pozyskaniu cennych kandydatów, korzystne jest również dla nowopowstających firm.

Korzyści dla klientów wynikające ze współpracy z Agencją doradztwa personalnego ARFA HR:
• skrócenie czasu trwania procesu rekrutacji,
• zmniejszenie kosztów rekrutacji,
• uniknięcie ryzyka nieudanej rekrutacji – rezygnacji pracownika,
• gwarancja na usługę,
• spadek rotacji pracowników w firmie,
• możliwość skupienia się na głównej działalności firmy,
• budowanie pozytywnego wizerunku firmy.