coachung tutoring mentoring kompetemcje rozwój osobowość zarządzanie talentami firma

Mentor – Tutor – Trener

ARFA HR od początku swej działalności wspiera i uczestniczy w projektach innowacyjnych z zakresu rekrutacji i szkoleń. Szczególnie ważny jest dla nas aspekt rozwoju osób szkolonych i podnoszenie ich kompetencji.  W ostatnim tygodniu  wzięliśmy udział w seminarium / debacie w ramach projektu “Mentor – Tutor – Trener – kompleksowy program kształcenia osób dorosłych”, która miała miejsce w Warszawie. Projekt ten daje szerokie możliwości doskonalenia osobowościowego, aktywizacji zawodowej i realizowany jest pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju. Program wspierany jest także przez Związek Pracodawców Innowacyjni oraz Agencję Rozwoju Innowacji.

Seminarium dało możliwość wymiany opinii oraz szerszego zaprezentowania elektronicznej platformy MTT służącej temu projektowi. Podczas debaty zaprezentowano doświadczenia niemieckiej Grone-Schulen Niedesachsen Gmbh, która wykorzystuje takie narzędzie.

Dyskutowaliśmy m. in. o potrzebie i wartości płynącej z coachingu, mentoringu i tutoringu zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Platforma MTT może więc służyć jako:

– narzędzie dla mentorów.;

– narzędzie dla doradców zawodowych;

– narzędzie profilujące poziom kompetencji;

– narzędzie dla trenerów i szkoleniowców.

Seminarium / debatę zakończyły warsztaty z wykorzystaniem systemu MTT.

ARFA HR – jesteśmy dla Was i doskonalimy się dla Was!