rekrutacja, rozmowa rekrutacyjna, poszukiwanie talentów

Czy miejsca pracy znikną z biurowców?

Dziś szeroko omawianym tematem jest perspektywa tzw. pracy zdalnej, bez wymogu obecności pracowników w biurze. Mało kto jednak pamięta, że w USA już w 2003 roku, w firmie Best Buy, powstał ten rewolucyjny pomysł. Otrzymał on nazwę ROWE (Results-Only Work Environement) i zawierał kilka radykalnych propozycji. Pracownicy mieli prawo do pracy w domu, kiedy tylko chcieli, bez konieczności usprawiedliwiania się. Zwolnienia i prośby o dni wolne przestały mieć znaczenie, a pracownicy mogli wziąć tyle dni wolnego, ile potrzebowali i w terminach, które im odpowiadały. Wszystkie spotkania firmowe stały się fakultatywne. Nawet jeśli pracodawca osobiście zaprosił na nie pracownika, jeśli ten uznał, że jego obecność nie jest konieczna, nie musiał wziąć w nim udziału.

W zamian za tę całkowitą swobodę pracownicy musieli być wydajni. Pracodawcy musieli wyznaczyć cele ogólne (np. zwiększenie sprzedaży o 15%), a następnie oceniali wyniki. Godziny pracy i poświęcony na nią czas przestały mieć znaczenie. Oczywiście jeśli otworzenie sklepu o godz. 9.00 było częścią obowiązków pracownika, musiał on wypełnić obowiązek określony umową. Jednak dla pracowników umysłowych ocena pracy była całkowicie niezależna od liczby godzin spędzonych w biurze.

Pomysł był rewolucyjny. Zostawiono pracownikom wolną rękę w zakresie organizacji pracy. Ale dzięki temu wydobyto z cienia również tych, którym wcześniej udało się ukryć w systemie – przychodzących codziennie do pracy, ale mało produktywnie. Główną siłą ROWE było to, że przełożeni mogli skupić się na zarządzaniu pracą, a nie pracownikami. Ta strategia wymagała oczywiście uważnego przemyślenia celów i analizy rezultatów.

Wpływ ROWE na pracowników był niezwykły i ujawnił swoje zalety:
– zmniejszał straty Firmy;
– zmniejszał niechęć pracowników do pozostania w domu w przypadku choroby oraz przyspieszał ich
decyzję o potrzebie konsultacji lekarskich, co w przypadku choroby przyczyniało się do ogólnej
poprawy stanu zdrowia i ograniczeniu rozprzestrzeniania się chorób wewnątrz firmy;
– umożliwił pracownikom  uprawianie sportu na większą skalę;
– poprawił morale pracowników;
– sprawił, że pracownicy spali dłużej i spokojniej, gdyż nie byli zestresowani myślą o porannym
wyjeździe do biura.

Firma także odniosła korzyści jako organizacja – rotacja pracowników zmniejszyła się o 90 % wśród zespołów ROWE, a ich produktywność wzrosła o 41 %.