pokolenie. millenialsi, zatrudnienie, szansa, rozwój, praca, zysk, rotacja

Millenialsi – nie taki diabeł straszny

Obecnie często prowadzone są dyskusje na temat pokolenia Millenialsów na rynku pracy. Mówi się o ich specyficznym podejściu do pracy, o trudnej rekrutacji tych osób, szybkich odejściach z pracy. Czy jednak taki diabeł straszny jak go malują?

Osoby z pokolenia Millenialsów  (urodzeni między 1980 a 2000 rokiem) w 2020 roku będą stanowić połowę globalnej siły roboczej, a w 2025 roku – 75% (wg. prognoz PwC). Co ważne dla pracodawców, wg Raportu Gallupa z 2016 r., 21% Millenialsów twierdziło, że zmieniło pracę w ciągu roku, zaś w 2018 r. 43% Millenialsów zadeklarowało, że planuje w ciągu najbliższych dwóch lat odejście z obecnej pracy (badanie Deloitte Millenial Survey). Taka rotacja generuje duże koszty dla firm. Dlatego też pracodawcy muszą dostosowywać swoje podejście do zatrudnienia, muszą poznawać co motywuje  pracowników z tego pokolenia, by zaspokoić ich oczekiwania, wykorzystać potencjał i zatrzymać w pracy.

Czego więc oczekują Millenialsi? Przede wszystkim spodziewają się w pracy jasno określonej ścieżki rozwoju i szybkiej informacji zwrotnej. Nie lubią stagnacji w karierze zawodowej, co przejawia się w ich oczekiwaniach dotyczących wynagrodzenia i szybkiego rozwoju kariery. Oczekują od pracodawcy jasno określonej wizji organizacji i celu działania, z którymi będą się identyfikować. Większość z nich podkreśla aspekt komfortu pracy (przyjaznego środowiska pracy), który wymaga wrażliwości pracodawcy na indywidualne potrzeby pracowników. Ważna jest dla tych osób np. możliwość elastycznych godzin pracy, pracy zdalnej, respektowania potrzeb osobistych oraz zapewnienia szerokich możliwości zdobywania nowych umiejętności i rozwijania ról w organizacji.

Dzisiaj pracodawcy muszą zapewnić takie warunki pracy, by młodzi czuli się cennymi członkami zespołu, by mogli wnieść swój wkład w miejsce pracy. Wymaga to nieszablonowego myślenia, aby utrzymać pracowników w stanie zaangażowania i zadowolenia. Pracownikom tym należy zapewnić horyzontalny rozwój, pozwalając im uczyć się i rozwijać w różnych projektach i rolach. Ważne jest, aby Millenialsi mieli poczucie wagi wykonywanej pracy oraz, że ​​pracodawca w nich inwestuje. Warto stosować coaching, mentoring i szkolenia. Skuteczny coaching buduje zaufanie i lojalność, pomaga szybciej rozwijać kompetencje oraz pozwala określić ścieżkę rozwoju pracownika.

Jeszcze wciąż zbyt często organizacje nie doceniają zdolności i pragnień tego pokolenia, które mogą być wartością dla organizacji. Prowadzi to do ich zniechęcenia, poczucia niespełnienia oraz finalnie, odejścia z pracy.

Zrozumienie co motywuje Millenialsów, jest kluczowym elementem w rekrutacji tych osób.  Wymagane więc jest spersonalizowane podejście do procesu rekrutacji. Nie zawsze pieniądze są głównym motywatorem. Ważny jest także etos firmy, prezentowane przez nią wartości oraz pokazanie możliwości rozwoju zawodowego.