Nowe pokolenie pracowników, GiG Economy

GIG Economy – nadchodzi nowe pokolenie na rynku

Wymuszone zmiany w organizacji systemu pracy wynikające z ograniczeń związanych z pandemią spowodowały, iż obecnie pracownicy dostrzegają przywileje i przewagi pracy zdalnej nad pracą w biurze. Są nimi np.: oszczędność czasu, mniejsze koszty dojazdu, możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca, lepsza organizacja życia rodzinnego. Często postrzegają także pracę zdalną jako bardziej efektywną. Powoduje to, że […]

Praca zdalna, regulacje prawne

Uregulowanie prawne pracy zdalnej coraz bliżej.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest w trakcie opracowania projektu prawa regulującego świadczenie pracy w formie zdalnej po zakończeniu pandemii.  Aktualnie praca zdalna regulowana jest wyłącznie przez tzw. ustawę covidową. Jakie korzyści dla pracowników przyniesie uregulowanie zasad pracy zdalnej? W świetle nowych regulacji pracownicy będą mogli liczyć m. in. na pokrycie części ponoszonych przez nich […]

Home Office, praca zdalna, online, szkolenia, praca, rekrutacja, wsparcie psychologiczne, motywacja, komunikacja

Czy będziemy pracować zdalnie po pandemii?

Wśród przedsiębiorców, którzy obecnie przynajmniej częściowo stosują rozwiązania pracy zdalnej, EY Polska przeprowadziło badania, z których wynika, że docelowo: – przejścia na ten model pracy w pełnym wymiarze nie planuje żaden z nich; – 49 proc. przedsiębiorców nie potrafi dziś określić, jaki wymiar pracy zdalnej będzie stosować; – 15 proc. przedsiębiorców planuje utrzymać ten model […]

phishing, wyłudzenie danych, atak hakera, utrada danych wrazliwych, tajemnica firmy

“Phishing – rozpoznawanie, metody przeciwdziałania”

Phishing – jest to bardzo niebezpieczna, ale prosta i skuteczna metoda ataku hakerskiego na system informatyczny, której celem jest wyłudzenie danych i haseł dostępowych. Nikt nie jest bezpieczny, ani firma, ani osoba prywatna. Ten rodzaj ataku ma na celu pozyskanie przez hakera naszych danych wrażliwych, danych stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w tym haseł do bankowości, haseł […]

urlop w czasie izolacji, kwarantanny

Urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny wg. MRPiT

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 24 listopada 2020 r., w okresie kwarantanny pracownik nie mógł skorzystać z takiego urlopu, ponieważ nie byłby on w stanie swobodnie zdecydować o sposobie wykorzystania urlopu. Ministerstwo powoływało się tu na art. 165 i 166 kodeksu pracy gdzie przesunięcia lub przerwania urlopu wymieniane są jako „odosobnienie […]

Wsparcie pracownika

Lider zarządzania w erze cyfrowej – czyli kto?

Z badań profesor Jennifer Jordan, która od wielu lat zajmuje się tematyką przywództwa i zachowań w organizacjach wynika, że wielu liderów nie radzi sobie w dobie wyzwań ery cyfrowej i nowych modeli pracy. Przywódca, który polega wyłącznie na swoim autorytecie, nie przyjmuje do wiadomości, że nie jest ekspertem w każdej dziedzinie i nie słucha innych […]

Wsparcie psychologiczne w biznesie

Psychologiczne Wsparcie w Biznesie – menadżer też jest człowiekiem

Odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy, ARFA HR oferuje Szefom i menedżerom firm „Psychologiczne Wsparcie w Biznesie”. Jest ono dedykowane szczególnie kadrze kierowniczej. Wsparcie naszych ekspertów ma na celu pomoc menedżerom w identyfikacji i w zrozumieniu  zmian zachodzących  w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Ma ono również pomóc w podniesieniu ich kompetencji w zakresie zarządzania, motywowania […]

Praca zdalna, praca hybrydowa

Praca zdalna widziana oczami biznesmena – fragmenty wywiadu z Januszem Filipiakiem, prezesem zarządu firmy Comarch

Janusz Filipiak: „… Przez pryzmat dużej firmy informatycznej świat widać szerzej. Zmiany są nie tylko u nas, ale również u naszych lokalnych i globalnych klientów. Przede wszystkim upowszechnił się model pracy zdalnej. Dziś walczymy o to, żeby mieć połowę ludzi w biurach, a połowę na home office. Użyłem sformułowania “walczymy” nieprzypadkowo. Im dłużej sytuacja kryzysowa trwa, […]

Praca zdalna / hybrydowa – szanse i wymagania dla pracodawcy

Końca pandemii jeszcze nie widać, obostrzenia i ograniczenia wciąż nas dotyczą, a na horyzoncie już sezon grypowy… Efektem tego stanu rzeczy jest dla sporej grupy firm przemodelowanie organizacji pracy na zdalną lub tzw. hybrydową (częściowo w biurze, częściowo w domu). Duża grupa pracodawców i pracowników już przyzwyczaiła się do takiej formy pracy, innym ona jednak […]

coaching, rozwój zawodowy, rozwój kompetencji, rozwój pracowników,

Coaching w firmie – dlaczego warto?

Jeszcze do niedawna coaching kojarzył nam się ze spotkaniem z osobą, która mówi nam co mamy robić, układając dłonie w geście „piramidki”, czy też „trójkąta”, by wzbudzić w nas zaufanie i skupić naszą uwagę na sobie. Dzisiaj jednak ten wypaczony obraz coachingu na szczęście odchodzi do lamusa i coraz więcej firm postanawia wprowadzić go do […]