Pokolenie Z - oczekiwania

Oczekiwania absolwentów wyższych uczelni z pokolenia Z.

Badanie oczekiwań absolwentów wyższych uczelni  z pokolenia Z, w tym oczekiwań finansowych, zostało przeprowadzone przez firmę doradczą PwC, WeLL.HR i Absolvent Consulting. W jego wyniku ustalono, że na początku swej drogi zawodowej absolwenci oczekują wynagrodzenia, którego mediana wynosi 4 000 zł.

Najwyższe oczekiwania finansowe mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych, a najniższe studenci kierunków artystycznych, społecznych i humanistycznych.

Oto jak wyglądają oczekiwania zarobkowe, biorąc pod uwagę kierunki studiów:

 • Najniższe oczekiwania finansowe, na poziomie 3600-3800 zł, mają studenci kierunków artystycznych, społecznych i humanistycznych.
 • Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych, ścisłych i technicznych plasują się
  w okolicach 4000 zł.
 • Najwyższe oczekiwania finansowe, na poziomie 4500-4600 zł, mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych.

Zdecydowana większość (81 %) absolwentów woli zatrudnienie na etacie, niż tworzenie własnej firmy i pracę na własny rachunek.

Połowa respondentów badania, jako najważniejszy element decydujący o wyborze pracodawcy wskazała przyjazną atmosferę pracy.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego (49 proc.),
 • poczucie sensu wykonywanej pracy (43 proc.),
 • wysokie zarobki (42 proc.) i praca zgodna z zainteresowaniami (36 proc.).

Czynnikami nie do zaakceptowania, wg. badanych studentów, są:

 • brak możliwości rozwoju (53 proc.),
 • zarobki nieadekwatne do oczekiwań (52 proc.),
 • konflikt w zespole (49 proc.),
 • wysoki poziom stresu (48 proc.),
 • brak możliwości awansu (34 proc.).

Z badania wynika, że młodzi ludzie sprawdzają dokładnie potencjalnego pracodawcę,
a w szczególności:

 • profil działania firmy, poziom wynagrodzenia czy ofertę benefitów,
 • 86 % przyszłych pracowników sprawdza opinie dotyczące firmy w sieci,
 • 71 % pyta o opinię znajomych,
 • 60 % sprawdza profile pracodawcy w mediach społecznościowych,
 • dla niespełna 70 % badanych ważne są wartości firmy oraz jej wizja i misja.

Prawie nieistotne dla młodych jest z kolei to, czy firma posiada polski kapitał.

W opinii absolwentów na pozytywną ocenę i zaufanie do potencjalnego pracodawcy wpływają:

 • transparentność wynagrodzenia (56 proc.),
 • dobra opinia znajomych (54 proc.).

“Dobry pracodawca to dla młodych ludzi taki, który już teraz buduje z nimi relacje w partnerski sposób, stawiając na ważne dla nich tematy, takie jak rozwój, dzielenie się wiedzą i wsparcie działalności na uczelniach, najchętniej podczas spotkań umożliwiających interakcję” – czytamy w raporcie.

Pokolenie Z docenia następujące działania pracodawców:

 • warsztaty na uczelniach lub w swojej siedzibie (44,7 proc.),
 • szkolenia/spotkania online (44,5 proc.),
 • wsparcie organizacji studenckich i uczelni (44,3 proc.),
 • udział w targach pracy (43,1 proc.).

Mniejszą wagę młodzi ludzie przywiązują do takich działań jak: promocja marki w mediach (20 proc.) czy współpraca z blogerami (4 proc.).

Pokolenie Z jest więc otwarte na wartości oraz budowanie społeczności. Bardziej cenią “być” niż “mieć”, przy zapewnieniu transparentności i sprawiedliwości wynagrodzeń i benefitów. Młodzi poszukują liderów, którzy potrafią pokazać sens i znaczenie ich pracy, ale także budować zespoły w oparciu o współpracę i wymianę wiedzy.

Jak ważne dla młodych są benefity?

 • około połowa respondentów uznała, że ważny w pracy jest dla nich dostęp do szkoleń,
 • ubezpieczenie zdrowotne wśród benefitów ceni 41 proc. ankietowanych,
 • 30 proc. oczekuje prywatnej opieki medycznej.

Dodatkowo, w zakresie organizacji pracy, 37 % badanych wskazało elastyczne godziny pracy jako ważny czynnik, a 31 % badanych – możliwość pracy zdalnej.

Młodzi z pokolenia Z cenią “grę w otwarte karty”, a zwłaszcza:

 • otwarte komunikowanie wynagrodzeń,
 • jasno określone zasady współpracy,
 • dobre warunki do rozwoju.

Wbrew obiegowym opiniom, Zetki nie szukają w pracy szefa, który będzie ich kumplem, ale takiego, który stanie się dla nich autorytetem. Za szansę do rozwoju uważają m.in. częsty feedback.
Lubią także:

 • różnorodne wiekowo organizacje, bo mają świadomość, że mogą się wiele nauczyć od bardziej doświadczonych kolegów,
 • cenią wsparcie zespołu,
 • work-life balance,
 • nie chcą pracować w nadmiernie stresującym środowisku pracy.

Doświadczenie pandemii sprawiło, że Zetki zaczęły cenić poczucie bezpieczeństwa i stabilne zatrudnienie, planują też na dłużej związać się z wybranym pracodawcą. Bacznie przyglądają się deklarowanym przez firmy wartościom. Swoim zainteresowaniem będą obdarzać te organizacje, które te wartości realizowały nie tylko w czasie wzrostu gospodarczego, ale także wtedy, gdy zrobiło się trudniej.

Opracowano na podstawie danych: PEKAO S.A, Business Insider, raportu PwC, Well.HR i Absolvent Consulting.