sukces-success-ROWE- turkusowa organizacja-Arfa-Hr-profesjonalna-firma-rekruterska-warszawa-szkolenia-rekrutacja-polska-kraj-Pracownik-autoprezentacja-konferencje-pośrednictwo-Pracy-Coaching- opinia-X-Y-Z-pokolenie-rynek-pracy-millenialsi- biuro-miejsca-pracy-zarządzanie

Co trzeba umieć aby odnieść sukces w biznesie?

To pytanie zadaje sobie wiele osób. Bo któż nie chciałby odnieść sukcesu? Oczywiście słowo „sukces” ma wiele definicji, ale dziś będziemy mówić  o sukcesie w biznesie.

Pierwszym co nam przychodzi na myśl, gdy myślimy o umiejętnościach niezbędnych do odniesienia sukcesu w biznesie, to oczywiście wymóg  ukończenia szkół i studiów. Ale czy na pewno? Ukończenie odpowiedniej szkoły czy też studiów, tak naprawdę świadczy jedynie o tym, że mieliśmy okazję poznać pewien obszar wiedzy i mieliśmy możliwość nauczyć się tego, co zostało opisane i usystematyzowane. Ale czy tak się stało?

Samo wykształcenie dziś już nie wystarczy. W globalnej gospodarce kluczowe okazują się następujące umiejętności praktyczne:

Sprzedaż – w świecie gdy wszystko, począwszy od informacji, poprzez produkcję, usługi, skończywszy na produktach jest towarem, praktyczna umiejętność sprzedaży jest elementem najważniejszym. Mówimy tu nie tylko o fizycznej realizacji sprzedaży, ale o całym spektrum umiejętności sprzedaży proaktywnej. Umiejętności te nabywa się wyłącznie poprzez praktykę.

Znajomość języków obcych – to kolejny istotny element pomagający odnieść sukces w biznesie. Szerokie kontakty, możliwość wymiany informacji, pełne zrozumienie partnera, a nawet pozyskanie jego zaufania, do tego właśnie sprowadza się znajomość języków obcych.

Umiejętność analizy i wnioskowanie – umiejętność analizy danych biznesowych, gospodarczych, geopolitycznych oraz umiejętność wysnucia właściwych wniosków, pozwalają na podjęcie słusznych decyzji inwestycyjnych czy finansowych. Wymaga to wiedzy i praktyki oraz ciągłego doskonalenia, także przy wykorzystaniu zaawansowanych systemów wspierających.

Znajomość przepisów – mówiąc o przepisach, mówimy zarówno o przepisach branżowych, jak i wiedzy z dziedziny prawa pracy, księgowości i podatków. Oczywiście przy złożonych projektach czy problemach, niezbędna może być konsultacja z doradcą wyspecjalizowanym w danej dziedzinie, gdyż prawo (szczególnie w Polsce) jest niejednokrotnie zawiłe i rozbudowane.

Warto także wspomnieć o potrzebie otwartości na zmiany i nowe idee. Niejednokrotnie pierwotny pomysł na nasz biznes daleki jest od finalnie prowadzonej działalności.

Gdy spełniamy wymienione warunki i dodamy do tego naszą chęć, determinację i pracę, nie zostanie nam nic innego jak odnieść sukces.

Powyższe należy doprawić oczywiście  odrobiną szczęścia J, zaś życie samo ukierunkuje nas w stronę pozyskiwania wiedzy i wykreuje potrzebę uczestnictwa w szkoleniach doskonalących, a te proponuje Wam w szerokim zakresie ARFA HR.