28/19:  Continuous Improvement Specialist – R&D Center

We are looking for a Continuous Improvement Specialist – R&D Center

Our client is a leading manufacturer and distributor of active and passive safety systems, serving all major vehicle manufacturers around the world.

 

Responsibilities:

 • Introduce systematic approach to Basic Problem Solving and Advanced Problem Solving in the Engineering Center for Product Development;
 • Support employees with implementation and facilitation of problem solving processes and methods (DMAIC, DFSS, 8D Problem Solving); as six sigma expert – manage continuous improvement projects.
 • Identify improvement opportunities (efficiency increase, process improvements, product robustness, savings), plan and keep track of them in cooperation with the management in the Engineering Center;
 • Train and coach employees in Six Sigma methodology (e.g. Process Capability, Green Belt Training, Measurement System Analysis) at the site and provide trainings for the global team;
 • Evaluate Green Belts competencies progress and manage it towards certification.

Necessary requirements:

 • Bachelor’s/Master’s engineering degree;
 • 3 years of experience in Six Sigma quality, or similar role, ideally in automotive industry;
 • Competent in Six Sigma methods, Processes and Tools (e.g. GB Certified, BB Certificate);
 • Self-confident, outstanding communication skills, analytical mindset and experience as coach/trainer;
 • Very good English language skills;
 • Flexibility to travel to other location to support trainings/workshops.

 

Perks & benefits:

 • Development Opportunities in Problem Solving Competency (e.g. Certification as Six Sigma Black Belt);
 • Good working environment;
 • Exposure to modern technologies;
 • Career development opportunities;
 • Attractive salary structure;
 • Discounts on goods and services;
 • Flexible working hours;
 • Work in a multinational environment.
Dodaj swoje CV w formacie PDF lub Doc.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARFA HR Beata Przondo, ul. Rodła 14/3, 01-496 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym w obecnym procesie rekrutacyjnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARFA HR Beata Przondo, ul. Rodła 14/3, 01-496 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Administratorem Pani/Pana danych jest ARFA HR Beata Przondo z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodła 14/3, tel. +48 791 809 003, e-mail: kontakt@arfahr.pl. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora także w celu przyszłych rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 2 lat od ich otrzymania. Odbiorcami danych mogą być pracodawcy, na rzecz których prowadzony jest proces rekrutacji oraz podmioty zajmujące się obsługą administratora danych. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Swoje prawa może Pani/Pan realizować poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: b.przondo@arfahr.pl. Więcej informacji tutaj: polityka prywatności.