40/19: PROCESS / AUTOMATION ENGINEER

Dla naszego Klienta z branży produkcyjnej, poszukujemy doświadczonej osoby, która będzie:

– wspierała (ze strony metalurgicznej) duże i ważne projekty i / lub projekty o dużym zakresie złożoności i znaczeniu dla firmy – w różnych lokalizacjach na całym świecie,
– bezpośrednio zarządzała zleconymi pracami badawczymi o wysokim stopniu złożoności,
– prowadziła indywidualnie prace badawcze o znacznym zakresie i złożoności,
-pełniła rolę eksperta technicznego w zakresie stosowania zaawansowanych koncepcji, zasad i procesów technologicznych,
– wspierała specjalistów ze wszystkich obszarów biznesowych w zakresie wykorzystywania nowych technologii,
– koordynowała przygotowania próbek stali / materiałów ogniotrwałych oraz ich analizę z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego (m.in. ASPEX),
– wspierała pracodawcę w celu uzyskania jasnego obrazu dotyczącego procesu oddziaływań metalurgicznych w procesie przepływu pomiędzy kadziami odlewniczymi,
– wykrywała źródła i przyczyny obecności wtrąceń niemetalicznych w produktach,
-reprezentowała organizację w zewnętrznych dyskusjach i na forach technicznych.

Nasz Klient zamierza zatrudnić osobę, która:
– ma min 5 lat doświadczenia w hucie stali (w tym prowadziła badania laboratoryjne),
– zna bardzo dobrze język angielski,
– ma doświadczenie w zarządzaniu projektami w międzynarodowych zespołach,
– ma wykształcenie wyższe (metalurgia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna) – PhdD mile widziane,
– rozumie procesy wytwarzania stali, w szczególności proces ciągłego odlewania,
– posiada szeroką wiedzę z zakresu metalurgii i doświadczenie obejmujące różne technologie, w tym technologie z innych powiązanych dziedzin,
– ma wiedzę z zakresu technologii materiałów ogniotrwałych i rozumie, w jaki sposób kształt i jakość materiałów ogniotrwałych może wpływać na jakość produkowanej stali,
– ma wiedzę nt. interakcji między stalą a materiałami ogniotrwałymi oraz powiązanych procesów testowania laboratoryjnego,
– potrafi w sposób analityczny odnaleźć pierwotną przyczynę pojawiających się problemów,
– myśli nieszablonowo i jest dociekliwa.

Pracodawca jest ceniony przez pracowników za:
– możliwość dynamicznego rozwoju,
– pracę w stabilnej firmie, w międzynarodowym środowisku,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– program poleceń pracowniczych,
– nagrody jubileuszowe,
– system wyróżnień za wspieranie wartości firmy,
– dofinansowanie karty multisport,
– opiekę medyczną,
– kursy i szkolenia pozwalające podnosić kwalifikacje,
– pakiet socjalny,
– pyszny, gorący posiłek,
– koleżeńską atmosfera w pracy.

Zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania CV.

Dodaj swoje CV w formacie PDF lub Doc.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARFA HR Beata Przondo, ul. Rodła 14/3, 01-496 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym w obecnym procesie rekrutacyjnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARFA HR Beata Przondo, ul. Rodła 14/3, 01-496 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Administratorem Pani/Pana danych jest ARFA HR Beata Przondo z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodła 14/3, tel. +48 791 809 003, e-mail: kontakt@arfahr.pl. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora także w celu przyszłych rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 2 lat od ich otrzymania. Odbiorcami danych mogą być pracodawcy, na rzecz których prowadzony jest proces rekrutacji oraz podmioty zajmujące się obsługą administratora danych. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Swoje prawa może Pani/Pan realizować poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: b.przondo@arfahr.pl. Więcej informacji tutaj: polityka prywatności.