populacja Polski 2021

Osoby w wieku produkcyjnym – ile ich jest w Polsce (dane GUS)

Główny Urząd Statystyczny (GUS) rozpoczął publikację wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku. Według ostatniego spisu w Polsce mieszka obecnie 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności w naszym kraju zmniejszyła się w ciągu 10 lat o ok. 332 tys. czyli 0,9 %. w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r.

– 51,5 % mieszkańców Polski to kobiety, których liczba uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9 %.),

– 48,5 % mieszkańców Polski to mężczyźni, których liczba uległa zmniejszeniu o 144,4 tys.

Niekorzystnie wyglądają także dane na temat struktury ludności według grup wiekowych. W ciągu 10 lat:

  1. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 % w 2011 r. do 18,2% w 2021 r.,
  2. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku produkcyjnym – z 64,4 % do 60 %,
  3. Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 % do 21,8 %, tj. o prawie 5 %.

Z powyższych danych wynika, że nasze społeczeństwo dość szybko się starzeje. W ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wiekowej 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Te dane populacyjne wykazujące od lat trend spadkowy, nie napawają optymizmem. Jeśli nałożymy na te cyfry tendencję znacznie krótszej aktywności zawodowej Polaków, w tym relatywnie niskiego
w stosunku do innych krajów UE wieku emerytalnego, to nasze perspektywy jako kraju nie jawią się niestety w ciepłych barwach. A może jednak martwimy się na zapas – jak myślicie?