Wsparcie pracownika

Outplacement jako wsparcie firmy udzielane zwalnianym pracownikom

Outplacement stanowi element działań w ramach employer brandingu. Jest to program wsparcia pracowników w przypadku zwolnień indywidualnych lub grupowych. Ma on na celu pomoc osobom zwalnianym w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy. Jest aktywnością, którą firma może podjąć, aby ochronić swój wizerunek pracodawcy w trakcie restrukturyzacji oraz realnie wesprzeć zwalnianych pracowników.

Outplacement polega na przygotowaniu przez firmę specjalnego programu, w ramach którego zwalniani pracownicy otrzymują m.in.:

  • wsparcie w określeniu swojej wartości na rynku pracy poprzez identyfikację ich potencjału zawodowego oraz atutów;
  • pomoc w określeniu przez pracownika stron do doskonalenia;
  • pomoc w  przygotowanie  CV i LM;
  • omówienie indywidualnych sposobów efektywnego poruszania się po rynku pracy;
  • wskazówki dotyczące poszukiwania ofert pracy odpowiadających  kwalifikacjom
    i doświadczeniu uczestników programu;
  • zapoznanie pracownika z obowiązującymi przepisami prawnymi i procedurami.

Zachęcamy wszystkich pracodawców stojących przed problemem redukcji pracowników do zastosowania tego rozwiązania. Będzie to nie tylko forma inwestowania w wizerunek  firmy, ale także wymagana solidarna, ludzka postawa w stosunku do pracowników, którzy związali się z pracodawcą i nie z ich winy zostają pozbawieni pracy i dochodu.