personal branding, marka osobista, BMSBV, social media

Personal Branding, czyli jak prezentować rzeczy ważne o nas samych.

Każdy z nas jest unikatową marką, zarówno prywatnie jak i w relacjach zawodowych. Wszyscy chcą aby mówiono o nich, że są „solidną marką”, że są warci zaufania i współpracy. Nasz personal branding jest unikatowy, tak jak odcisk linii papilarnych. Jedni tworzą go świadomie, inni nie myślą o tym, aż do momentu, gdy życie konfrontuje ich z oceną innych.
Czym więc jest personal branding? W skrócie jest to strategia budowania reputacji oraz zwiększania swojej wartości i pozycji na rynku pracy.
Dlaczego personal branding jest tak ważny, szczególnie w życiu zawodowym? Przede wszystkim dlatego, że jego świadome budowanie pozwala na uzyskanie silnej marki osobistej skutkującej:
– rozpoznawalnością,
– szerokimi kontaktami osobistymi i biznesowymi,
– zwiększeniem wartości na rynku pracy.
Jak budować personal branding? Jednym z pierwszych kroków jest określenie jacy jesteśmy
i jakie mamy kompetencje, a więc jakie mamy przewagi i co możemy zaoferować innym.
Kolejnymi działaniami niezbędnymi przy budowaniu personal branding’u będzie opracowanie i określenie:
• MISJI – (cech naszej marki – kim jestem, jaką misję chce realizować).
• WIZJI BIZNESOWEJ – (obraz naszej marki w perspektywie czasowej jakie przyjęte przez nas cele są możliwe do zrealizowania).
• KLUCZA MARKI – (odnalezienie najważniejszych korzyści wyróżniających moją markę na tle konkurencji).
• ANALIZY SWOT – (określenie mocnych i słabych stron naszej marki oraz szans i zagrożeń).
• PLANU MARKETINGOWEGO – (opracowanie planu działań, terminów oraz określenie środków niezbędnych do realizacji i osiągnięcia zamierzonych celów promocji marki).
Budowa i promocja marki osobistej jest zadaniem stałym. Wymaga systematycznej
i nieustannej pracy przy wykorzystaniu wielu kanałów informacyjnych. Jednym z nich jest wykorzystanie social mediów. Kreowany wizerunek musi być spójny z naszym codziennym działaniem.
Pomocnym przy tym może być zapamiętanie sentencji Amerykanina Jeffrey’a Prestona Bezos’a, twórcy i szefa AMAZON:
„Twoją marka jest to, co ludzie mówią o Tobie, gdy wyjdziesz z pokoju”.