PIT za 2019 r. Terminy złożenia, zwrot podatku.

Zbliża się termin rozliczenia podatkowego za 2019 rok i złożenia formularzy PIT. Większość podatników musi to zrobić między 15 lutego a 30 kwietnia 2020 r., ale są pewne wyjątki.

Przez wiele lat termin na złożenie niektórych formularzy był określony jako „do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”. Obecnie przepisy są bardziej precyzyjne – zeznanie roczne co do zasady trzeba wysłać do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Ten termin obowiązuje m.in. podatników wypełniających formularze PIT-37 (w tym pracowników) i PIT-38 (osiągających zyski kapitałowe). W ich przypadku nic się nie zmienia, bo stosowali się do tego terminu już przy rozliczeniu za 2018 r. Od 2020 r. przedział od 15 lutego do 30 kwietnia obowiązuje również przy składaniu formularzy PIT 36 (dla prowadzących działalność gospodarczą) oraz PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-39.

Wyjątek dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy. Formularze PIT-28 i PIT-28S (w przypadku firm ryczałtowych w spadku) za 2019 rok należy złożyć od 15 lutego do 2 marca. Przepisy przewidują na to czas do końca lutego, ale ponieważ ostatni dzień lutego w tym roku wypada w sobotę, za koniec terminu uważa się następny dzień roboczy.

Ustawa o PIT przewiduje jeszcze jeden wyjątek. Dotyczący niewielkiej grupy podatników osiągających dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane. W ich przypadku termin na złożenie zeznania PIT-CFC i zapłatę podatku upływa z końcem dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego.

Twój e-PIT od 15 lutego

Od tego roku Ministerstwo Finansów poprzez ustawę określiło datę rozpoczęcia rozliczania PIT na dzień 15.02 br. W tym roku 15 lutego wypada w sobotę, kiedy urzędy skarbowe nie pracują. De facto termin, w którym zaczną przyjmować e-deklaracje podatkowe za 2019 r., rozpoczyna się więc w poniedziałek 17 lutego. Z komunikatu Ministerstwa Finansów wynika jednak, że 15 lutego będziemy mogli rozliczyć się przez internet.

Resort zapowiada, że od 15 lutego na stronie podatki.gov.pl będzie działać usługa Twój e-PIT. Po zalogowaniu się do niej podatnicy znajdą gotowe formularze wypełnione już przez organy skarbowe. Można je zaakceptować, skorygować lub odrzucić. Warto w szczególności zwrócić uwagę na ulgi – fiskus nie musi wiedzieć o tym, jakie preferencje nam przysługują, przez co może nie uwzględnić ich w sporządzonym przez siebie zeznaniu. Warto więc sprawdzić jakie ulgi nam przysługują i ująć je samodzielnie w rozliczeniu.

“Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnimy przygotowane dla ciebie zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej” – informuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że prowadzący działalność gospodarczą również znajdą swój formularz na portalu podatki.gov.pl, ale i tak samodzielnie będą musieli wypełnić stosowne rubryki.

PIT przed terminem a zwrot podatku.

Gdy ktoś – osobiście lub tradycyjną pocztą – złoży swój formularz szybciej, skarbówka go przyjmie i uzna, że podatnik spełnił swój obowiązek rozliczenia rocznego. Jednakże – jak stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – “zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego (…)”.

Ma to znaczenie przy zwrocie nadpłaty podatku. Fiskus musi oddać ją podatnikowi w ciągu 45 dni (w przypadku złożenia zeznania przez internet) lub trzech miesięcy (w przypadku rozliczenia się w tradycyjny sposób). Jeśli ktoś pospieszy się z zeznaniem i złoży je przed terminem, termin na zwrot i tak będzie liczony od 15 lutego.

Źródło: Tomasz Ciechoński, Gazeta Prawna.pl