nowe pokolenie na rynku pracy

Pokolenie Z rozpoczyna rewolucję na rynku pracy.

„Pokolenie Z” rozpoczęło swoją rewolucję na rynku pracy. Wolą być bezrobotni niż nieszczęśliwi w pracy!

Na rynek pracy stopniowo wchodzi pokolenie Z. Wraz z Millenialsami, przedstawiciele pokolenia Z zmieniają dynamikę relacji w miejscu pracy. Co ich wyróżnia? Otóż najmłodsze pokolenie wcale nie uważa pracy za najwyższą wartość. Gdyby przez pracę mieli czuć się nieszczęśliwi, to woleliby przez pewien czas być bezrobotni. „Zetki” wierzą w siebie i w to, że dość szybko można znaleźć inną, odpowiednią pracę.

Z badania przeprowadzonego przez Randstad wynika, że 28 % Millenialsów i 32 % osób z pokolenia Z obecnie szuka pracy. Chętni do zatrudnienia ich pracodawcy muszą jednak przygotować się na zderzenie z inną mentalnością, a mianowicie czeka ich rewolucja w relacjach szefa z podwładnymi. Czasy, gdy szef miał autorytet tylko ze względu na swą pozycję, odchodzą do przeszłości.

Dotychczas, tradycyjnie, pracodawca cieszył się autorytetem wśród podwładnych, choćby ze względu na fakt, że w hierarchii w firmie stał wyżej od nich oraz posiadał dużą praktykę. Szefowie mieli też większą władzę nad zatrudnionymi. Wielu z pracowników pracę traktowało jako najwyższą wartość. Sporo pracowników pamiętało też różnego rodzaju kryzysy i spędzające sen z powiek widmo bezrobocia.

To się jednak zmienia. Najmłodsi wolą być szczęśliwi niż mieć zatrudnienie za wszelką cenę. Ponad połowa Millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z odeszłaby z pracy, gdyby kolidowała ona z ich życiem osobistym. Woleliby też, żeby firmie przyświecała misja, która jest zgodna z ich światopoglądem. Niemal połowa z nich od razu odrzuciłaby propozycje pracy od pracodawców działających niezgodnie z ich poglądami dotyczącymi spraw społecznych i środowiskowych.

Wyniki tego badania powinny stanowić sygnał alarmowy dla pracodawców gdyż jasno wskazują, dlaczego już teraz pracodawcy mają problemy ze skuszeniem młodych talentów na wakaty w swoich firmach. Korporacje i mniejsze firmy, będą musiały zmienić priorytety, albo przegrają wyścig
o pracowników.

Co już teraz mogą zrobić właściciele firm aby wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom? Otóż mogą zachęcić najmłodsze pokolenia do pracy w swoich firmach np. poprzez weryfikację i aktualizację misji firmy oraz poprzez zaoferowanie ciekawszego pakietu świadczeń pozapłacowych. Warto rozważyć np.: elastyczny czas pracy, opiekę zdrowotną, perspektywy rozwoju zawodowego i szkoleń oraz możliwość pracy zdalnej.

W badaniu firmy Randstad udział wzięło 35 tys. pracowników z 34 rynków.

Pokolenie Z ( z ang. Generation Z), in. zoomerzygeneracja ZPost-Millennialspokolenie internetowe – to ludzie urodzeni od roku 1995 do roku 2010. Obecnie wchodzą na rynek pracy.