Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez ARFA HR Beata Przondo, Pani/Pana danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy:

 

Czym są dane osobowe

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARFA HR Beata Przondo, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodła 14/3, tel. +48 791 809 003, e-mail: kontakt@arfahr.pl.

 

Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z:

–  art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie zgody właściciela danych (w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, otrzymywania ofert handlowych) lub art. 6 ust.1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji tych celów;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby Administratora, co obejmuje między innymi prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Administrator przetwarza dane wyłącznie w przypadku dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celach dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu zakończenia świadczenia usługi (proces rekrutacji),  cofnięcia zgody, jej ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

Odbiorcami/procesorami danych są:

– upoważnieni pracownicy/współpracownicy ARFA HR, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp,

– pracodawcy, na potrzeby których prowadzony jest proces rekrutacji,

– podmiot prowadzący obsługę hostingową, podmiot odpowiedzialny za obsługę elektroniczną procesu rekrutacji ARFA HR (wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umowami powierzenia danych).

Dane te mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Uprawnienia

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

–    dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych (art. 15 RODO),

–    sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 RODO),

–    usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),

–    ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

–    przenoszenia danych (art. 20 RODO),

–    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO);  Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

–    wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, np. np. na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Może Pani/Pan realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@arfahr.pl. W celu poprawnej identyfikacji żądanie powinno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia aplikacji. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny ARFA HR Beata Przondo list polecony zawierający takie żądanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na działanie Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Pliki cookies

  1. Strona arfahr.pl korzysta z plików cookies dla usprawnienia jej funkcjonowania. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywanie na urządzeniu użytkownika podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają na zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnych wizyt w różnych serwisach, lecz nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia użytkownika.
  2. Niektóre pliki cookies są niezbędne do tego, by zapewnić użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji.
  3. Z plików cookies korzystamy by zbierać informacje statystyczne o ruchu użytkowników w witrynie, ich aktywności oraz sposobach korzystania z niej. Informacje te pozwalają nam na poprawianie witryny i jej ciągłe rozwijanie.
  4. Pliki „cookies” umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień, jakich dokonywał użytkownik w witrynie (login, region).
  5. Pliki „cookies” zapamiętują wizyty użytkownika w witrynie, odwiedzane podstrony, oraz linki, w które kliknął. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników. Pozwalają również na lepsze dopasowanie komunikatów marketingowych do potrzeb użytkownika. Mogą także śledzić ruchy użytkownika również w innych serwisach internetowych.
  6. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Jeśli chcesz korzystać z rozwiązań dostarczanych przez Facebooka, Twitter, Linkedin, Google+,– one także zostawiają swoje cookies, więc zapoznaj się z ich polityką prywatności.
  7. Można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przeglądarki – w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Można też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.