zatrudnienie, rekrutacja pracowników, agencja rekrutacyjna,agencja pośrednictwa pracy, agencja pracy,

Postaw na nowoczesny HR i skuteczną rekrutację

Jednym z bardzo odczuwalnych efektów pandemii koronawirusa są zawirowania na rynku pracy. Przedsiębiorcy z wielu branż zmuszeni zostali do redukcji zatrudnienia lub do zamknięcia działalności. Inni zaś, w związku ze wzrostem zapotrzebowania na ich towary i usługi, muszą zwiększać zatrudnienie i aktywność działań związanych z  HR.

Nastąpiło szybkie odwrócenie sytuacji na rynku pracy, efektem którego jest więcej osób poszukujących pracy. Spływ aplikacji na ogłoszenia działów HR jest dużo wyższy, lecz  wybór odpowiedniego kandydata wcale nie jest łatwiejszy.

Wiąże się to m. in. z motywacjami osób, które poszukują pracy. Obserwuję, że obecna, niepewna sytuacja wytwarza presję, w wyniku której kandydaci nierzadko aplikują na stanowisko bez analizowania oferty pracy pod kątem zgodności z posiadanymi kompetencjami. Często więc aplikują na stanowiska poniżej swoich kompetencji lub na oferty pracy na rozbieżne stanowiska, wymagające całkowitego przebranżowienia się. Chęć znalezienia przez kandydata szybkiego zatrudnienia prowadzi do większej elastyczności w zakresie ich oczekiwań wobec nowej pracy i nie zawsze jest to sytuacja korzystna dla pracodawcy. Wiąże się z ryzykiem zatrudnienia niewłaściwej osoby lub osoby, która potraktuje nowe miejsce pracy jako przejściowe. Na to wszystko nakłada się ogrom czasu, który należy poświęcić na przeprowadzenie procesu rekrutacji, większe nakłady finansowe,
a w przypadku nietrafionej rekrutacji, perturbacje związane z organizacją pracy, czy straty finansowe.

Aby w obecnej sytuacji przeprowadzić efektywnie proces rekrutacji, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji zatrudnienia i HR. Doświadczeni specjaliści z agencji dysponujący narzędziami i metodami usprawniającymi proces, szybko sprawdzą kompetencje kandydatów, ich postawy i motywacje do zmiany pracy oraz wyselekcjonują odpowiednie osoby. Jeżeli zachodzi potrzeba zatrudnienia doświadczonej osoby w danej branży, łatwiej dotrą do tzw. kandydatów pasywnych (osób, które w danym momencie nie poszukują pracy, ale pod wpływem odpowiednio zaprezentowanej oferty, decydują się wziąć udział w procesie rekrutacyjnym) oraz mogą wykorzystać własną bazę sprawdzonych kandydatów.

Często niedocenianą zaletą agencji, takich jak ARFA HR, jest jej dbałość o renomę pracodawcy. Profesjonalnie przeprowadzony proces rekrutacji, właściwie zaprezentowana marka pracodawcy i atrakcyjnie przedstawione warunki zatrudnienia, a także dbałość o rzetelną komunikację podczas całego procesu rekrutacyjnego, dają podstawę do zadowolenia zarówno pracodawcy jak i kandydatom.