Praca stacjonarna

Powrót do pracy w biurze? Wyniki badania HR.

Czy powinny nas zainteresować wyniki badania HR „ Jak w czasie pandemii pracowały firmy w Polsce”? Zapewne tak, gdyż te doświadczenia mają bezpośredni wpływ na to jak pracujemy dziś. Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w listopadzie 2021 roku na zlecenie EY.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że zdalny model funkcjonowania był zjawiskiem przejściowym gdyż:
– jedynie 11% organizacji w czasie pandemii skierowało pracowników biurowych wyłącznie na pracę  zdalną;
– model pracy stacjonarnej dla pracowników biurowych przyjęło 49% przedsiębiorstw;
– natomiast tryb hybrydowy wskazało 40% ankietowanych firm.

Na uwagę zasługuje fakt, że aż 72% przebadanych przedsiębiorstw, które w okresie pandemii pracowały w formie zdalnej, stwierdziło, że nastąpił już powrót pracowników do biur lub stanie się to w najbliższej przyszłości.

A czy w Waszych firmach powróciliście już do pracy stacjonarnej? Która z form świadczenia pracy najbardziej Wam odpowiada?

 

Badanie – Jak w czasie pandemii pracowały firmy w Polsce – zostało przeprowadzone na zlecenie EY przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w listopadzie 2021 roku na reprezentatywnej próbie dużych firm działających na rynku polskim, zdefiniowanych jako zatrudniające minimum 200 pracowników w skali kraju

Zdjęcie autorstwa fauxels z Pexels