Praca zdalna / hybrydowa – szanse i wymagania dla pracodawcy

Końca pandemii jeszcze nie widać, obostrzenia i ograniczenia wciąż nas dotyczą, a na horyzoncie już sezon grypowy… Efektem tego stanu rzeczy jest dla sporej grupy firm przemodelowanie organizacji pracy na zdalną lub tzw. hybrydową (częściowo w biurze, częściowo w domu). Duża grupa pracodawców i pracowników już przyzwyczaiła się do takiej formy pracy, innym ona jednak nie odpowiada.

Co istotne, w związku z sytuacją epidemiczną zapewne te rozwiązania pozostaną z nami na dłużej. Warto zauważyć, że każde z tych rozwiązań organizacyjnych jest skuteczne pod warunkiem, że przynosi pozytywne efekty. Wymagają one jednak działań w kilku zasadniczych obszarach firmy, a mianowicie:

– organizacyjno-prawnym,

– technologicznym,

– zarządzania,

– mentalnym.

Mając powyższe na uwadze, jednoznacznie można stwierdzić, że w tym okresie powinny wzrosnąć wymagania wobec menedżerów. To od ich pracy, postawy i umiejętności zależeć będzie, jak nigdy dotąd, sukces firmy. Czy będą w stanie dostrzec szanse, które niesie obecna sytuacja i czy umiejętnie pokierują rozproszonym zespołem? Czy ich kompetencje są wystarczające? Na te pytania w pierwszej kolejności muszą odpowiedzieć sobie pracodawcy.

Jakie są więc szanse i korzyści płynące z pracy zdalnej lub hybrydowej, a z  jakimi wiążą się wymaganiami?

Jako szanse dla firm możemy postrzegać możliwości: przeorganizowania firmy, podniesienia kompetencji pracowników, poprawy komunikacji wewnątrz firmy, ograniczenia kosztów, zmiany infrastruktury IT i wiele innych (zainteresowanych rozwinięciem tematu zapraszamy do dyskusji
i bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami).

Wymagania jakie niesie dla firm przejście na pracę zdalną lub hybrydową to m. in.: poprawa zabezpieczeń w obszarze IT, dodatkowe szkolenia pracowników, podniesienie kompetencji menedżerów, zmiany w systemie komunikowania, dostosowanie planów do faktycznych możliwości (zainteresowanych rozwinięciem tematu zapraszamy do dyskusji i bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami).

Analizując informacje płynące z rynku oraz od pracodawców śmiało możemy stwierdzić, że w obecnym czasie merytoryczne wsparcie firm i menedżerów w zakresie organizacji i zarządzania jest elementem kluczowym, który pozwoli na poprawę efektywności. Szczególnie ważne jest podnoszenie kompetencji zarówno pracowników jak i menedżerów. Pracownik nie może zostać pozostawiony sam sobie. Przeżywać może frustracje wynikające z: „osamotnienia stanowiskowego”, wyzwań związanych
z organizacją pracy w domu, czy braku bezpośredniego dostępu do osób bardziej doświadczonych.

To na menedżerów spada dodatkowa odpowiedzialność za zapewnienie dobrej, zdalnej komunikacji
z pracownikami.  Niezbędne jest szczególne wyczulenie menedżerów na pracownika oraz na potrzebę doskonalenia kompetencji miękkich. Ważna jest także ich dostępność dla pracownika. Menedżerowie muszą aktywnie włączyć się projekty integracyjne zespołów.

Jak widać, zachodząca zmiana w organizacji niesie wyzwania na wielu płaszczyznach funkcjonowania firm. Są to wyzwania nie tylko technologiczne, ale przede wszystkim dotyczące sfery mentalnej. Zmiana ta wymaga wysiłku i zaangażowania zarówno ze strony kadry menedżerskiej, ale również pracowników. Aby w tym trudnym okresie zachować wykwalifikowany zespół, należy podjąć konkretne działania poprzedzone analizą i diagnozą, gdyż jak mówią lekarze, „lepiej zapobiegać, niż leczyć”.
W języku naszej Agencji HR oznacza to, że dokonanie właściwej analizy sytuacji organizacyjno-kadrowej, odpowiednia dawka działań ukierunkowanych na pracownika i menedżera oraz zmiana spojrzenia pracowników na zachodzące zmiany, potrafią zmotywować zespół, skuteczniej związać pracownika z firmą, a w efekcie zapobiec odejściom cennych pracowników z firmy.

Jako Agencja HR obserwujemy i analizujemy te zmiany oraz wspieramy firmy, menedżerów i pracowników, w jak najlepszym dostosowaniu się do zachodzących zmian, wykorzystania ich jako szansy na rozwój i poprawę efektywności. Oferujemy firmom audyty organizacyjno-kadrowe, szkolenia kompetencyjne oraz szkolenia z komunikacji i motywowania.