50+, zatrudnieniem praca, praktykant

Praktykant w firmie, czyli generacja 50+

Już w 2017 roku pisaliśmy na naszym blogu o dynamicznie zachodzących zmianach na rynku pracy w kontekście wieku emerytalnego i starzenia się społeczeństwa (https://arfahr.pl/mlodzi-traca-prace/). Oprócz jednej z przedstawionych treści, iż „Już wkrótce, zamiast wzrostu liczby pracujących będziemy obserwować jej spadek, a w konsekwencji wolniejsze tempo wzrostu polskiej gospodarki i narastające problemy finansów publicznych”, co w kontekście zapowiadanych zmian prawnych zapewne stanie się faktem w 2020 roku,  zwróciliśmy także uwagę na wciąż zbyt mały udział w rynku pracy osób w wieku 50+, jako osób aktywnie zatrudnionych. Szacuje się, że obecnie aby dorównać do średniej zatrudnienia w UE dla tej grupy wiekowej, należałoby doprowadzić do wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku 50+ o ok. 20%. Można sobie bez trudu wyobrazić w jakim stopniu poprawiłoby to sytuację firm borykających się z niedoborem pracowników.

Oczywiście pozostaje kwestia krążących wśród pracodawców stereotypów dotyczących mniejszej motywacji, efektywności, znajomości nowych technologii etc. osób w wieku 50+. Tu mam dla wszystkich jedną odpowiedź – w jakim wieku są szefowie Waszych firm oraz decydenci (CEO)? Czy są w dobrym zdrowiu? Czy nadal się rozwijają i mają ambicje? Czy nadal chcą pracować? Czy są efektywni?

Ja osobiście nie znam nikogo z tej grupy zawodowej (kadra kierownicza), kto odpowiedziałby inaczej niż pozytywnie na powyższe pytania, pomimo osiągnięcia wieku w okolicach 50 lat i powyżej, niejednokrotnie znacząco powyżej.

Jeśli weźmiemy przy tym pod uwagę stosunkowo długi okres życia Polaków, wniosek który powinien się nasunąć jest taki, że w tym przedziale wiekowym jest duża grupa cennych osób o stanie zdrowia pozwalającym  jeszcze na wiele lat efektywnej pracy.

Dla uzmysłowienia sobie zalet wynikających z zatrudnienia osób w wieku 50+, zachęcam wszystkich, a szczególnie szefów Firm i CEO, do obejrzenia filmu „Praktykant” (The Intern) w reżyserii Nancy Meyers, ze świetną rolą Roberta De Niro.

Bez trudu odczytacie w tym obrazie wiele argumentów „za” promowaniem także tej grupy wiekowej na rynku pracy, a przy tym będziecie mieli okazję na chwilę relaksu i dobrej zabawy.

Film polecam oczywiście wszystkim, a w szczególności osobom nieaktywnym na rynku pracy w wieku 50+. Bądźcie aktywni i dzielcie się swoim bogatym doświadczeniem oraz zdobywajcie nowe kompetencje jeszcze przez wiele lat. Czasem wystarczy tylko się odważyć… Doświadczenie nigdy się nie starzeje.

AVEY