Problemy pracowników z pokolenia Millenialsów i Zoomerów

Problemy pracowników z pokolenia Y i Z (millenialsów i zoomerów)

Konsekwencje rosnących kosztów życia są dla wszystkich problemem, w tym coraz mocniej dotykają pracowników z najmłodszego pokolenia, pokolenia Y i Z (tzw. millenialsów i zoomerów). Nie jest to jednak zjawisko nowe, ale trend utrzymujący się od dłuższego czasu. Młodzi pracownicy odczuwają spory niepokój związany z ich sytuacją finansową. Obawiają się przede wszystkim o rosnące koszty życia i o swoją przyszłość finansową – wynika z rocznego raportu Deloitte “Global 2022 Gen Z & Millennial Survey”. Jedną z zauważalnych różnic między polskimi a zagranicznymi pracownikami jest też obawa przed konsekwencjami braku społeczno-ekonomicznej stabilności w kraju i w regionie. Polacy martwią się także polityką, w tym wewnętrzną oraz jej długofalowymi skutkami.

Młode pokolenia coraz głośniej mówią też o kwestii zdrowia psychicznego i o wypaleniu zawodowym. Wszystkie te czynniki w coraz większym stopniu mają wpływ na ich decyzje zawodowe, gdyż jak twierdzą, pracodawcy ignorują te problemy i w ujęciu globalnym nie traktują tego zjawiska należycie poważnie lub nie podejmuje żadnych kroków, żeby je powstrzymać.

Także konsekwencje przepracowania budzą obawy wśród ankietowanych, jednak chęć znalezienia wymarzonej ścieżki kariery oraz konieczność zaspokojenia potrzeb finansowych skłania osoby urodzone w latach 80., 90. i na początku XXI wieku do podejmowania dodatkowego zajęcia zawodowego.

Należy zauważyć, że wymienione powyżej obawy pracowników i ich problem są poważne. Już 25 proc. Polaków urodzonych po 1995 r. wykonuje więcej niż jedną pracę. Dla części z nich kolejny etat pomaga rozwinąć własne kompetencje zawodowe, a nie jest jedynie wsparciem budżetu domowego. Wybierając kolejnego pracodawcę, przedstawiciele pokoleń Y i Z kierują się znacznie większą liczbą czynników niż tylko finansami. Zarówno zoomerzy, jak i millenialsi liczą na to, że nowy pracodawca spełni ich oczekiwania dotyczące budowania kariery w organizacji oraz umożliwi zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, m.in. poprzez elastyczne podejście do organizacji pracy.

W świetle powyższych informacji ważne jest aby pracodawcy już dziś zauważyli te problemy i zaczęli na nie adekwatnie reagować. Pracownicy oczekują, że współcześni liderzy będą cechować się empatią i otwartością na ich potrzeby, jednocześnie wspierając ich w rozwoju. Równie istotna jest otwartość pracodawcy na tematy z zakresu zdrowia psychicznego, a także wdrożenie odpowiednich wspierających rozwiązań. Wszystkie te aspekty służą budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach, nad czym już dziś powinni pochylić się pracodawcy.