skuteczna autoprezentacja

Przygotowanie do rozmowy kluczem do udanej rekrutacji.

Prawie każdy z nas ma doświadczenia związane z poszukiwaniem pracy i niemal każdy przyzna, że do najbardziej stresujących doświadczeń należy rozmowa rekrutacyjna.

Jak się przygotować do spotkania z rekruterem, aby zwiększyć swoją szansę na zatrudnienie?

Najprościej mówiąc, celem rozmowy rekrutacyjnej jest zweryfikowanie, czy spełniasz wymagania stawiane osobom na danym stanowisku.

Znaczna część rozmów prowadzona jest z wykorzystaniem metody wywiadu kompetencyjnego. Wywiad jest tak poprowadzony, by ocenić preferowane na danym stanowisku kompetencje i cechy osobowościowe kandydata. Rekruter pytając o konkretne doświadczenia i zachowania w poprzednich miejscach pracy, chce wywnioskować sposób zachowania kandydata w nowym miejscu.

Poza tym jest to dobry sposób, by zweryfikować prawdziwość informacji zawartych w cv.

 

W naszej Agencji rekrutacyjnej rekomendujemy kandydatom, by na pytania  o doświadczenie, mocne strony, cechy, motywacje odpowiadali wykorzystując  metodologię STAR, która pozwoli korzystnie się zaprezentować, a także uporządkuje wypowiedź i ułatwi zapamiętanie przekazanych treści.

Przygotowując się do spotkania rekrutacyjnego warto przeanalizować według tego modelu swoje mocne strony i kompetencje, które są pożądane na danym stanowisku. Jeżeli pracodawca wymaga, np. umiejętności negocjacyjnych, umiejętności pracy w zespole, umiejętności pracy pod presją czasu, to warto przypomnieć sobie konkretne zdarzenia i fakty, o  których opowiesz na dowód, że posiadasz te kompetencje.

 

Jak stosować metodę STAR do opisania zdarzenia?

Situation – na początku krótko opisz sytuację, w której znalazłeś się w przeszłości, problem, przed którymi stanąłeś,

Task – następnie opo­wiedz w kilku zdaniach o celu, zadaniu, jakie sobie postawiłeś,

Action – opisz po kolei podjęte działania umożliwiające realizację celu, zadania,

Result – i na koniec pochwal się jakie były skutki działań, jak dana sytuacja się zakończyła, przedstaw wnioski (np. ważne rezultaty dla pracodawcy, zespołu).

 

Przygotowując się w ten sposób masz możliwość przemyślenia i uporządkowania wypowiedzi i wyboru przykładowych zdarzeń, które podkreślą twoje atuty i zapewnią pozytywny odbiór przez rekrutera.

Z doświadczenia z pracy z kandydatami wiem, że przypominali oni sobie dawno zapomniane sytuacje i zachowania zawodowe, które świetnie obrazowały ich pożądane kompetencje.

Odpowiadając w sposób przyczynowo-skutkowy na pytania o doświadczenia, które dały pozytywne rezultaty u poprzednich pracodawców dajesz dowody na to, że przysporzysz podobnych korzyści pracodawcy, do którego aplikujesz. Nie bez znaczenia jest również poczucie pewności, które daje ci podczas rozmowy uporządkowany charakter wypowiedzi. Dzięki temu masz przewagę nad innymi kandydatami i zwiększasz szanse na otrzymanie pracy.