Wsparcie psychologiczne w biznesie

Psychologiczne Wsparcie w Biznesie – menadżer też jest człowiekiem

Odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy, ARFA HR oferuje Szefom i menedżerom firm „Psychologiczne Wsparcie w Biznesie”. Jest ono dedykowane szczególnie kadrze kierowniczej. Wsparcie naszych ekspertów ma na celu pomoc menedżerom w identyfikacji i w zrozumieniu  zmian zachodzących  w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Ma ono również pomóc w podniesieniu ich kompetencji w zakresie zarządzania, motywowania i komunikacji z zespołem w zmieniającej się rzeczywistości, a szczególnie w zarządzaniu pracą zdalną i w strukturze rozproszonej. Ważne, aby współczesny menedżer dobrze rozumiał i wsłuchiwał się w pracownika, aby odpowiednio wcześnie i właściwie mógł zareagować na pojawiający się problem.

Praca zdalna, pandemia koronawirusa, nadmierna odpowiedzialność, presja czasu, przeciążenie ilością obowiązków –  to tylko niektóre z czynników, które mogą stanowić źródło stresu i prowadzić do trudności w relacjach, spadku efektywności, obniżenia motywacji, a nawet wypalenia zawodowego.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na dobrostan człowieka, a tym samym na pracę zawodową, jest sytuacja epidemiologiczna. Wiele osób odczuwa dziś silny lęk związany z utratą poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, czuje dyskomfort izolacyjny, co w efekcie przekłada się na osłabienie relacji zawodowych i słabsze wyniki w pracy.

Jeśli osobiście doświadczasz lub zauważasz w zespole:

– nadmierny stres związany z ilością obowiązków, odpowiedzialnością, ryzykiem
finansowym;

– trudności w relacjach zawodowych i komunikacji w zespole;

– trudności w określeniu celów;

– coraz mniejszą motywację do pracy;

– trudności związane ze znalezieniem równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem
osobistym;

– niepokój, bądź lęk związany z obecną sytuacją;
– obawy dotyczące bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi;

– lęk przed wyjściem z domu;

– przemęczenie;

to warto rozważyć uzyskanie wsparcia i konsultacje z doświadczonym psychologiem, który pomoże Ci zrozumieć przyczynę problemu. Wspólne przyjrzenie się się obszarom, które są dla Ciebie lub Twoich menedżerów trudne i otwarta rozmowa z ekspertem, pomogą zrozumieć pojawiające się emocje i zachowania.

Oferujemy Twojej firmie wsparcie wykwalifikowanego eksperta z dziedziny psychologii w postaci:

– bezpłatnej konsultacji;

– analizy problemu;

– konceptualizacji problemu;

– określenia celów i metod wsparcia psychologicznego;

– indywidualnych sesji wspierających.

Gwarantujemy pełną dyskrecję.

W efekcie odzyskacie w firmach równowagę, energię, zaangażowanie, motywację oraz szersze, otwarte spojrzenie na zachodzące zmiany i pojawiające się problemy. Praca znów będzie przynosić radość i satysfakcję.

Nasz doświadczony, dyplomowany psychoterapeuta, ekspert w nurcie poznawczo – behawioralnym, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem psychologię, seksuologię oraz zarządzanie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Zaufaj ekspertowi! Skorzystaj z możliwości psychologicznego wsparcia Twego biznesu. Zapytaj o szczegóły.