Storytelling – marketing produktu, czy wstęp do Employee Advocacy?

Każdy z nas ma w pamięci jakąś opowiadaną przez innych historię. Czy to będzie baśń z dzieciństwa, opowieść z harcerskiego ogniska, czy przypowieść zasłyszaną podczas spotkania. Lubimy słuchać ciekawostek z podróży, opisu zdarzeń.

Metoda opowieści ma zastosowanie także we współczesnym marketingu. Nosi nazwę storytelling. Storytelling to więc nic innego jak budowanie więzi klienta z marką za pomocą opowieści.

Dziś, gdy jesteśmy znieczuleni na wszechobecne reklamy i napastliwy marketing, nadal zachowaliśmy w sobie wrażliwość i jesteśmy otwarci na autentyzm oraz przekaz emocjonalny. Opisuje to w swoich publikacjach znany konsultant Eryk Mistewicz:

„W przeciwieństwie do reklamy, porywającej opowieści znacznie trudniej się oprzeć. Po pierwsze dlatego, że coraz bardziej tracimy zaufanie do „atakujących” nas na każdym kroku reklam. Po drugie zaś, opowieścią możemy się podzielić, przenosić ją w grono naszych znajomych, czy rodzin, dzięki czemu uzyskujemy poczucie ingerencji w nią samą. Na koniec, dzięki historii orientujemy się w obowiązujących trendach, potrafimy w oka mgnieniu rozpoznać, co jest kluczowe dla danego produktu, czy marki. Przede wszystkim chodzi o odwołanie do potrzeb i pragnień odbiorcy.
W odróżnieniu od czystych liczb, czy twardo przedstawianych faktów, opowieść bazuje na emocjach i wyobraźni użytkowników za pośrednictwem obrazów, przez co zostaje ona zakotwicza w ich pamięci. Historia inspiruje i motywuje do działania, to właśnie ona wyróżnia dany produkt spośród mnóstwa innych konkurencyjnych odpowiedników.”

Warto przy tym zaznaczyć, że dobry storytelling nie może być działaniem doraźnym. Musi być działaniem długofalowym. Jego celem i zadaniem nie jest wyłącznie informowanie klienta i budowanie jego przywiązania do produktu. Dobra opowieść ma za zadanie zbudowanie zaufania i przywiązania klienta do marki (brand). Brand zaś musi nieść ze sobą określone przesłanie i wartości. Storytelling mający wspierać budowanie marki posiadającej wartości, musi być autentyczny i wiarygodny, aby odbiorca mógł identyfikować się z jego ogólnym przesłaniem. To co zasługuje dziś na szczególną uwagę to fakt, iż w dobie rozwoju elektronicznych kanałów rozprzestrzeniania się informacji, nie tylko dział marketingu w firmie powinien zajmować się storytellingiem. O wiele większy zasięg i wiarygodność uzyska firma, która świadomie budując swoją markę, zaangażuje do takiego działania swoich pracowników. To oni w gronie swoich kontaktów skutecznie i autentycznie będą mogli promować swoją firmę oraz jej produkty lub usługi. Takie działanie pracowników świadomie angażujących się w promowanie firmy z użyciem własnych sieci i kanałów informacji, określane jest jako Employee Advocacy (Ambasador Marki).

Definicja Employee Advocacy w zasadzie jest prosta i dziś już dobrze znana, jednak wciąż zbyt mało firm w Polsce odważyło się na zastosowanie tego rozwiązania. Wbrew pozorom, jej przygotowanie i zastosowanie wymaga przemyślenia i planu oraz precyzyjnej realizacji. Bliżej o Employee Advocacy
w kolejnym wpisie.