Szkolenia

SECURITY AWARENESS & Phishing - świadomość zagrożeń w sieci IT, rozpoznawanie ataków Phishingowych, zapobieganie atakom Phishingowym, ochrona danych w firmowych systemach informatycznych.

 • Czemu ochrona przed Phishingiem jest taka ważna dla Firmy? - ponieważ Phishing jest najprostszym rodzajem ataku cybernetycznego na dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i jednocześnie jest atakiem najbardziej niebezpiecznym i skutecznym.
 • Chcesz skutecznie chronić dane Twojej Firmy przed atakiem w sieci IT, w tym przed Phishingiem?
 • Chcesz nauczyć pracowników Firmy jak rozpoznawać zagrożenia płynące z sieci IT oraz ataków Phishingowych?
 • Chcesz nauczyć pracowników jak skutecznie chronić i dbać o zasoby danych firmowych w systemie informatycznym?
 • Chcesz być pewny, że pracownicy wiedzą jak powinni przeciwdziałać Phishingowi oraz zagrozeniom płynącym z sieci IT?

Nasze szkolenia, dopasowane do Twoich potrzeb, zapewnią Ci realizację tych oczekiwań!

Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

 • nauczysz pracowników jak rozpoznawać ataki płynące z sieci IT, w tym Phishingowe,
 • nauczysz pracowników jak skutecznie zapobiegać atakom Phishingowym,
 • nauczysz pracowników jak skutecznie bronić przed Phishingiem danych firmowych w systemach informatycznych,
 • sprawdzisz, czy pracownicy Firmy są podatni na skuteczny atak Phishingowy,
 • Szkolimy także online.

Celem naszych szkoleń mających nauczyć jak rozpoznawać zagrożenia płynące z sieci IT, w tym ataków Phishingowych oraz jak skutecznie im zapobiegać jest:

 • rozwijanie świadomości pracowników o skali zagrożenia oraz o jego skutkach dla firmy,
 • poprawa zabezpieczenia danych firmowych w sieci informatycznej,
 • zwiększanie bezpieczeństwa Firm i pracowników związanego z korzystaniem z sieci informatycznej.

Szkolenia oferowane przez ARFA HR prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa Firm w obszarze IT oraz w obszarze zapobiegania atakom Phishingowym.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem, zapraszamy do współpracy.
Przejdź do formularza kontaktowego

Brand, Branding, BMSBV - Building, Managing and Supporting of Brand Value.

  • Chcesz poprawić wyniki sprzedażowe Twojej Firmy?
  • Chcesz wykreować bądź utrwalić Markę firmy w świadomości kontrahentów?
  • Chcesz aby Twój Brand był rozpoznawalny?
  • Chcesz trwale związać pracowników z Firmą i dodać im pewności?

  Nasze szkolenia dotyczące Brandu i Brandingu, dopasowane do Twoich potrzeb oraz nasz autorski program BMSBV - „Building, Managing and Supporting of Brand Value”, zapewnią Ci realizację tych oczekiwań!

  Co zyskasz dzięki szkoleniom „Building, Managing and Supporting of Brand Value” z ARFA HR?

  • umiejętność kompleksowego zarządzania Brandem,
  • wiedzę na temat skutecznych metod wspierania Marki,
  • w efekcie wzrost wyników sprzedażowych i zapewnienie lepszej rozpoznawalności Marki wśród klientów.

  Szkolenie z programu  „Building, Managing and Supporting of Brand Value” oferowane są jako szkolenie kompleksowe lub modułowo, zależnie od potrzeb Państwa Firmy. Szkolenia te prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem BMSBV - „Building, Managing and Supporting of Brand Value”, zapraszamy do kontaktu.

Przejdź do formularza kontaktowego

Szkolenia sprzedażowe, dotarcie do klienta, komunikacja z klientem, poprawienie efektywności sprzedaży, techniki i praktyka sprzedaży

 • Chcesz poprawić wyniki sprzedażowe Twojej Firmy?
 • Chcesz wzmocnić relacje  pracowników z kontrahentami Firmy?
 • Chcesz podnieść kompetencje sprzedażowe pracowników i dodać im pewności?

Nasze szkolenia, dopasowane do Twoich potrzeb, zapewnią Ci realizację tych oczekiwań!

Szkolimy także online.

Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta,
 • wiedzę na temat skutecznych technik sprzedaży,
 • w efekcie wzrost wyników sprzedażowych i zapewnienie satysfakcji klienta.

Celem naszych szkoleń sprzedażowych jest:

 • rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników zaangażowanych w obsługę klienta,
 • poprawa skuteczności osiągania założonych celów zawodowych,
 • zwiększanie efektywności działań.

Szkolenia oferowane przez ARFA HR prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem, zapraszamy do współpracy.
Przejdź do formularza kontaktowego

Szkolenia interpersonalne, skuteczna komunikacja w zespole, zarządzanie stresem

Pracownicy nie zawsze potrafią skutecznie się porozumieć?

Zadania są niejednolicie rozumiane, a ich realizacja odbiega od oczekiwań?

Pracownicy unikają angażowania się w nowe projekty Firmy?

Nasze szkolenia rozwiążą Twoje dylematy!

Szkolimy także online.

Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

 • skuteczne komunikowanie się pracowników;
 • łatwość inspirowania pracowników do nowych pomysłów w Firmie;
 • wiedzę i umiejętność postępowania nacechowanego pozytywnym nastawieniem do innych i do siebie;
 • umiejętności, które pomogą organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Uczestnicy szkolenia będą doskonalić się w:

 • nawiązywaniu kontaktu,
 • uważnym słuchaniu,
 • przemawianiu,
 • właściwym odczytywaniu przekazu werbalnego i niewerbalnego,
 • asertywności,
 • negocjacji,
 • rozwiązywaniu konfliktów,
 • pracy zespołowej.

Proponowane tematy szkoleń dla pracowników i menedżerów to m.in. :

 • Skuteczna komunikacja,
 • Planowanie i zarządzanie czasem,
 • Asertywność w praktyce.

Zapraszamy do współpracy.
Przejdź do formularza kontaktowego

Szkolenia menedżerskie, zarządzanie czasem, delegowanie zadań, komunikacja w zespole, feedback, mierzalność skuteczności pracy

Menedżerowie w natłoku realizowanych zadań są przepracowani, brak im wystarczającej ilości czasu na realizację zadań?

Przytłacza ich odpowiedzialność za wyniki pracy zespołu?

Główne cele działania Firmy umykają ich uwadze?

Jeśli tak - nasze szkolenia są właśnie dla menedżerów Twojej Firmy!

Szkolimy także online.

Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

 • skuteczność  i efektywność w zarządzaniu czasem i zespołem;
 • wzmocnienie kompetencji pozwalających na pełną realizację celów Firmy;
 • wiarę we własne siły i możliwości;
 • inspirację i świeżość lidera.

Dynamiczne zmiany otoczenia biznesowego stanowią nowe wyzwania dla organizacji.  Współczesny menedżer to nie tylko osoba zarządzająca, ale przede wszystkim lider. To właśnie jego umiejętnościprzywódcze, zarządcze, interpersonalne – stanowią o efektach pracy zespołu, jego spójności i osiąganych wynikach.

Prowadzone przez nas szkolenia skierowane są głównie do kierowników, menadżerów firm z różnych branż, jak również dyrektorów oraz osób pretendujących do objęcia tych stanowisk.

Prowadzą je trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu personelem i z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Prowadzimy szkolenia z zakresu, m.in.:

 • Przywództwa,
 • Budowania zespołu i zarządzania zespołem,
 • Delegowania zadań,
 • Udzielania informacji zwrotnej.

NOWOŚĆ! Prowadzimy szkolenia z autoprezentacji biznesmenów w jęz. angielskim i francuskim, w tym szkolimy z umiejętności prowadzenia konferencji i spotkań biznesowych z kontrahentami anglo- i francuskojęzycznymi.

Zapraszamy do współpracy.
Dowiedz się więcej.
Przejdź do formularza kontaktowego

Szkolenia motywacyjne, jak poprawić efektywność pracy, zarządzanie czasem

Chcesz poprawić wydajność i efektywność pracy?

Chcesz zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Chcesz wzmocnić więź pracowników z Firmą?

Potrzebujesz oferowanego przez nas, dostosowanego do Twoich potrzeb, szkolenia z zakresu MOTYWACJI!

Szkolimy także online.

Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

 • wiedzę jak skutecznie motywować pracowników,
 • umiejętność wpływania na efekty ich pracy,
 • zdolność pobudzania inicjatywy pracowników,
 • pełniejsze zaangażowanie i większą świadomość pracowników.

Świadome i celowe oddziaływanie na pracowników spowoduje, że zarówno Ty jak i pracownicy odniesiecie oczekiwane korzyści.

Nasze szkolenie pozwoli na:

 • usystematyzowanie wiedzy w zakresie motywowania,
 • poznanie skutecznych metod i technik motywacyjnych,
 • uzyskanie umiejętności ich stosowania.

Szkolenie oferowane przez ARFA HR prowadzone jest przez doświadczoną kadrę menedżerską.
Zapraszamy do uczestnictwa.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt.
Przejdź do formularza kontaktowego

Autoprezentacja

 • Chcesz skutecznie zbudować swój wizerunek?
 • Chcesz pokonać nieśmiałość?
 • Nie wiesz jak zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy?
 • Stresujesz się przy pytaniach dotyczących Twojej osoby?

Nikt nie wzmocni Twojego wizerunku lepiej niż my!

Szkolimy także online.

Co zyskasz dzięki szkoleniom z ARFA HR?

 • Wzmocnisz wiarę w siebie i swoje umiejętności!
 • Właściwie wyeksponujesz swoje mocne strony i walory!
 • Nie będzie pytań, na które nie znajdziesz właściwej odpowiedzi!
 • Świadomie zaprezentujesz się innym - tak jak chciałbyś aby Cię postrzegali.
 • Rozmowa o pracę będzie grą, którą wygrasz dzięki swoim kompetencjom!

Nauczymy Cię:

 • właściwego, pozytywnego zaprezentowania się pracodawcom i współpracownikom,
 • świadomego oddziaływania na otoczenie poprzez swój wizerunek.

Damy Ci możliwość wykorzystania Twoich mocnych stron!

NOWOŚĆ! Przygotowujemy także menedżerów do autoprezentacji w języku angielskim
i francuskim oraz do uczestnictwa i prowadzenia konferencji i spotkań z kontrahentami anglo-
i francuskojęzycznymi (autoprezentacja Oxford; autoprezentacja Sorbona).

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.
Przejdź do formularza kontaktowego