zawód perspektywiczny, praca, perspektywy, gwarancja zatrudnienia, rynek pracy, stabilność, 2023 rok, ARFA HR

Te zawody mają dać gwarancję zatrudnienia – badanie HR.

W Warszawie i w Polsce jest ponad 30 zawodów, w których w przyszłości będzie duże zapotrzebowanie na pracowników i które mają dać gwarancję zatrudnienia, tak wynika z badania HR przeprowadzonego po raz piąty przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki. Opublikowało ono prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w Warszawie i w Polsce. Opracowana w 2023 r. prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 33 takich zawodów. Eksperci rynku pracy podkreślają, że w Warszawie i Polsce brakuje specjalistów z fachem w ręku. Poniżej prezentujemy szacunkowe zarobki w zawodach, na które jest i ma być nadal szczególne zapotrzebowanie:

(dane w zł brutto)

Zawód                                                  mediana zarobków:              50% pracowników zarabia:                                                            

technik programista                                         9 310                                            7 480 – 11 820

mechatronik inżynier                                       7 810                                            6 390 – 10 940

automatyk                                                           7 650                                           6 380 – 9 340

technik spawalnictwa                                       6 570                                           5 440 – 7 420

technik mechanik                                              6 390                                           5 530 – 7 560

technik automatyk                                            6 350                                            5 290 – 7 590

technik robotyk                                                 6 340                                            4 760 – 9 660

elektromechanik                                               6 300                                            5 220 – 7 270

elektryk                                                               5 780                                            4 800 – 7 050

technik elektroenergetyk                                5 780                                             4 800 – 7 050

transportu szynowego
technik elektryk                                                5 720                                             4 680 – 6 820

technik energetyk                                            5 650                                              4 860 – 6 460

technik budowy dróg                                      5 530                                              4 500 – 7 840

technik transportu kolejowego                     5 530                                              4 760 – 6 500

monter izolacji przemysłowych                    5 490                                              4 770 – 6 380

cieśla                                                                  5 460                                              4 490 – 7 070

kierowca mechanik                                         5 460                                              4 160 – 7 250

operator obrabiarek skrawających              5 430                                              4 660 – 6 350

mechanik-monter maszyn i urządzeń        5 365                                               4 210 – 7 090

technik mechatronik                                      5 350                                              4 490 – 6 120

technik automatyk sterowania ruchem      5 240                                              4 100 – 6 700

kolejowym

operator maszyn i urządzeń do robót         5 180                                              4 230 – 6 810

ziemnych i drogowych

operator maszyn i urządzeń do                    5 120                                              4 400 – 5 830

przetwórstwa tworzyw sztucznych
dekarz                                                                5 030                                             3 870 – 6 270

monter konstrukcji budowlanych               4 920                                             4 000 – 7 010

betoniarz-zbrojarz                                          4 910                                              3 880 – 6 520

monter stolarki budowlanej                         4 860                                             3 960 – 5 890

monter nawierzchni kolejowej                    3 800                                             3 520 – 5 610

Większość zawodów występowała już w poprzednich zestawieniach, ale tym razem są cztery nowe pozycje:

– operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,
– technik gospodarki odpadami,
– monter izolacji przemysłowych,
– technik izolacji przemysłowych.

Eksperci tłumaczą wzrost liczby deficytowych zawodów m.in. problemami w szkolnictwie, brakiem zachęt i odpływem pracowników do krajów zachodnich. Nie jest tajemnicą, że jednym z głównych motywatorów dla młodych ludzi w wyborze przyszłego zawodu jest — oprócz łatwej możliwości znalezienia pracy — także wysokość zarobków. Zarobki w wielu przypadkach są niewspółmierne do włożonego wysiłku, zwłaszcza na początku drogi zawodowej. W branży górniczej i hutniczej płace mogą być o 25 proc. większe niż pracowników biurowych, a u spawaczy i mechaników o 10-15 proc.

Z danych zaktualizowanych w styczniu 2023 r. wynika, że rozstrzał mediany zarobków w około 30 zawodach jest dość duży (mediana – wartość wynagrodzenia, dla której dokładnie połowa pracowników zarabia mniej i dokładnie połowa więcej; nie mylić ze średnią, która w przypadku płac zazwyczaj jest zawyżana przez grupę najlepiej zarabiających). Zaczyna się od niecałych
4 tys. zł brutto i sięga nawet ponad 9 tys. zł. Większość można sprowadzić do kwot na poziomie 5-6,5 tys. zł brutto, co oznacza, że raczej są poniżej mediany dla wszystkich badanych pracowników, która w 2022 r. wyniosła blisko 6,3 tys. zł.

Na znaczącą poprawę w początkowych zarobkach w Warszawie i w Polsce raczej szybko nie liczmy, jednak pracodawcy powinni także poważnie rozważyć skierowanie swego zainteresowania na grupę wiekową 50+, która mogłaby te luki w deficycie fachowych pracowników jeszcze wypełnić. Niestety w Warszawie i w Polsce trudno jest z takim podejściem przebić się do świadomości pracodawców i menadżerów w zasadzie na każdym szczeblu. A szkoda.

 

źródło danych: opracowanie BI na podstawie danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (wynagrodzenia.pl)