Praca zdalna, regulacje prawne

Uregulowanie prawne pracy zdalnej coraz bliżej.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest w trakcie opracowania projektu prawa regulującego świadczenie pracy w formie zdalnej po zakończeniu pandemii.  Aktualnie praca zdalna regulowana jest wyłącznie przez tzw. ustawę covidową.

Jakie korzyści dla pracowników przyniesie uregulowanie zasad pracy zdalnej?

W świetle nowych regulacji pracownicy będą mogli liczyć m. in. na pokrycie części ponoszonych przez nich kosztów dotyczących np. internetu oraz zużycia energii elektrycznej. Ponadto pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia  kosztów instalacji narzędzi niezbędnych do wykonywania obowiązków pracownika w ramach pracy zdalnej.

Jeśli pracownik podczas świadczenia pracy w formie zdalnej będzie wykorzystywał sprzęt prywatny, pracodawca będzie zobligowany do wypłacenia mu odpowiedniego ekwiwalentu.

Nowością ma być możliwość okazjonalnej pracy zdalnej na życzenie pracownika. Miałby on do dyspozycji 12 dni w roku kalendarzowym, kiedy będzie mógł pracować z domu.

Kolejnym pomysłem jest umożliwienie pracy z domu rodzicom dzieci niepełnosprawnych do 3-ciego roku życia, pod warunkiem, że pracodawca ma takie możliwości.

Oczywiście oprócz korzyści pracownik będzie miał także obowiązki, które projekt przenosi na pracownika.

Chodzi m. in. o przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP. Jeśli w czasie pracy zdalnej wydarzyłby się wypadek, pracownik musi być gotowy do udostepnienia miejsca pracy do oględzin.

Zasady świadczenia pracy zdalnej.

Szczegółowe zasady świadczenia pracy zdalnej, mają być opracowane przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Pracodawca będzie miał możliwość opracowania regulaminu pracy zdalnej.