urlop w czasie izolacji, kwarantanny

Urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny wg. MRPiT

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 24 listopada 2020 r., w okresie kwarantanny pracownik nie mógł skorzystać z takiego urlopu, ponieważ nie byłby on w stanie swobodnie zdecydować o sposobie wykorzystania urlopu. Ministerstwo powoływało się tu na art. 165 i 166 kodeksu pracy gdzie przesunięcia lub przerwania urlopu wymieniane są jako „odosobnienie w związku z chorobą zakaźną”.

Jednakże 31 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło, że urlop wypoczynkowy pracownika w trakcie kwarantanny jest możliwy ale tylko w sytuacji, kiedy w tym czasie pracownik wykonuje pracę zdalną. Uzasadniając swoje stanowisko MRPiT uwzględniło, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dniami pracującymi. Pracownik musi również pamiętać, że w takim przypadku nadal obowiązuje go izolacja społeczna.