zatrudnienie, obawy, inflacja, kryzys, spowolnienie gospodarcze, Warszawa, Polska

Jak skutecznie zatrzymać pracownika w firmie?

Pracownicy są najcenniejszym zasobem w każdej organizacji. Dlatego tak ważne jest zatrudnienie najlepszych kandydatów oraz utrzymanie ich w firmie. Właściwie przeprowadzona rekrutacja pracowników przez dział HR powinna doprowadzić do tego, aby:

– pracodawca był przekonany, że wybrał i zatrudnił odpowiedniego pracownika,

– wybrany kandydat odnalazł i zaakceptował rolę, w której będzie się rozwijał oraz zasymilował się z zespołem i kulturą/zasadami firmy.

Jest to oczekiwany, idealny stan. Jednakże wielokroć zdarza się  inaczej. Wybrany pracownik opuszcza zespół, co oznacza utratę czasu i zasobów w niego zainwestowanych. Pracodawca musi znaleźć na jego miejsce nową osobę, co wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych osób i pieniędzy oraz czasu. Warto w takiej sytuacji zastanowić się, co spowodowało, że ludzie opuszczają firmę. Powodów może być wiele, ale najbardziej prawdopodobne z nich to:

  •  permanentna praca w nadgodzinach

Praca w nadgodzinach co jakiś czas nie jest tragedią. Gorzej jeżeli stale oczekujesz od zespołu pracy poza obowiązującymi godzinami, szczególnie gdy nie idą za tym dodatkowe korzyści i dodatkowe wynagrodzenie za przepracowany ponadnormatywny czas.

  •  niskie wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest jednym z czynników, dla których pracownicy zmieniają pracę. Jeżeli wynagrodzenie w twojej firmie jest niższe niż oferują firmy konkurencyjne, pracownicy mogą się czuć niedocenieni i lekceważeni oraz chętni do zmiany pracodawcy. Jeżeli nie ma możliwości wypłacania pracownikom wyższych pensji, można rozważyć zaoferowanie systemu premiowego, czy innych benefitów, np. bezpłatnej opieki medycznej, ubezpieczenia, dofinansowania wypoczynku, itp.

  • brak możliwości rozwoju i awansu

Pracownicy w większości oczekują od pracodawcy możliwości rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, podnoszenia umiejętności, awansowania na wyższe stanowiska. Firmy, aby utrzymać najlepszych pracowników, muszą zapewnić im możliwości uczenia się i rozwoju. Angażowanie członków zespołu w ciekawe dla nich projekty, mentoring, szkolenia – to rozwiązania, które dają pracownikom poczucie, że się rozwijają.

  •  poczucie braku docenienia przez pracodawcę

Powodów niezadowolenia pracowników może być wiele, choćby wcześniej wspomniane niskie wynagrodzenie. Częstym powodem niezadowolenia jest brak uznania i pochwały ze strony szefa za dobrze wykonaną pracę. Słowne docenienie przez kierownictwo wysiłku włożonego w realizację zadania, zwyczajny uścisk dłoni, e-mail do pracownika z podziękowaniem za dobrze wykonane zadanie, czy nagroda pieniężna, wciąż znaczą dla pracowników bardzo wiele.

  •  błędy menedżerów w zarządzaniu

Menedżerowie mający złe nawyki, nie dający wsparcia i motywacji pracownikom, często przyczyniają się swoją postawa do ich odejścia. Menedżerowie muszą nauczyć się być prawdziwymi liderami – muszą wspierać i motywować zespół, ale też chwalić za osiągnięcia, wskazywać obszary rozwoju i doskonalenia oraz tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi pracowników.

Jeżeli musisz zarządzać kryzysami związanymi z częstą rotacją pracowników, zastanów się nad powodami takiego stanu rzeczy. Dzięki zrozumieniu, co powoduje te niekorzystne zmiany, możesz podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec utracie wartościowych członków zespołu.

W takich sytuacjach warto skonsultować się ze specjalistami z agencji HR. Warto także zainwestować w specjalistyczne szkolenie menadżerów firmy  i zespołu z zakresu zarządzania oraz komunikowania się.